VFSA

Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų atstovybė.

VFSA (anksčiau „V.F.S.A.“) ištakos siekia 1968 metus, kai buvo įkurta Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto inžinerinės ekonomikos fakulteto Studentų profsąjunga. Bet mes nesame tokie seni ir skaičiuojame tik dabar suėjusius 24-uosius metus (nuo 1993 m. įkūrimo). Seniausiai mums žinomas pirmininkas yra Linas Leonovas, kuris pirmininkavo nuo 1997 iki 1999 metų. Lino pirmininkavimo metais dvi fakultetinės studentų atstovybės V.F.S.A. ir RAFES kartu suorganizavo vieną didžiausių KTU SA renginių – RAFES festivalį.

Šiuo metu atstovybė, kurioje yra virš 60 narių, gyvena studentais, o pasigirti gali pagrindiniu savo renginiu – „Veik.Valdyk.Vadovauk.” – verslo seminarų ciklu studentams, paskutiniais metais pritraukusiu daugiau, nei 500 dalyvių.

Kontaktai

K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas
tel. (8-37) 300598
e. p. vfsa@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas
Apskaitos ir finansų krypties studijų programų komitetas
Kristina Salatkaitė kristina.salatkaite@ktu.edu +370 641 88 483
Monika Gasevičiūtė monika.gaseviciute@ktu.edu +370 606 48 602
Ernesta Maciejauskytė ernesta.maciejauskyte@ktu.edu +370 621 32 578
Gabrielė Kilmanaitė gabriele.kilmanaite@ktu.edu +370 690 97 452
Ekonomikos krypties studijų programų komitetas
Paulina Simonavičiūtė paulina.simonaviciute@ktu.edu +370 674 76 747
Jūratė Gedvilaitė-Banienė jurate.gedvilaite-baniene@ktu.edu +370 655 30 999
Verslo ir rinkodaros krypties studijų programų komitetas
Greta Puslytė greta.puslyte@ktu.edu +370 643 49 126
Eimantė Mištautaitė eimante.mistautaite@ktu.edu +370 641 93 973
Vytautė Komolovaitė vytaute.komolovaite@ktu.edu +370 678 26 508
Tautvydas Musteika tautvydas.musteika@ktu.edu +370 654 86 422
Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypties studijų programų komitetas
Gytis Pikčlingis gytis.pikclingis@ktu.edu +370 645 68 896
Akvilė Daunytė akvile.daunyte@ktu.edu +370 630 87 978
Jolanta Bervingienė jolanta.bervingiene@ktu.edu +370 655 65 264

Atstovybės komanda

Domantas Laskis Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. domantas.laskis@ktu.edu +370 636 98 578
Justina Mickaitė Akademiniai procesai Studijų proceso tobulinimas, renkant studentų nuomonę ir atstovaujant studentų interesus susitikimuose su administracija, universiteto valdymo organų posėdžiuose. Konsultavimas akademiniais ir studijų klausimais. justina.mickaite@inbox.lt +370 634 40 237
Ugnė Juteikaitė Socialiniai reikalai Fakulteto seniūnų ir pradžios mentorių veiklos koordinavimas, su stipendijomis ir infrastruktūros poreikiais susiję klausimai. ugne.juteikaite@ktu.edu +370 678 24 034
Luknė Lietuvnikaitė Administratorė Sklandžių ir sistemingų administracinių darbų vykdymo užtikrinimas. lukne.lietuvnikaite@ktu.edu +370 682 98 787
Ieva Jačunskytė Kokybės valdymo komitetas Komitetų veiklos priežiūra ir analizavimas, studentų atstovų veiklos koordinavimas. ieva.jacunskyte@ktu.edu +370 654 38 826
Beatričė Gicevičiūtė Žmogiškieji ištekliai Narių planavimas, išlaikymas, naujų narių pritraukimas bei integravimas, jų kompetencijų kėlimas, ryšio su Alumni palaikymas, geros atmosferos užtikrinimas, komandos formavimas bei vidinių renginių organizavimas. beatrice.giceviciute@ktu.edu +370 692 83 780
Lukas Ramilis Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi, partnerių paieška stipendijoms ir universiteto infrastruktūros gerinimui. lukas.ramilis@ktu.edu +370 619 76 801
Akvilė Noreikaitė Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas, FSA įvaizdžio kūrimas viešoje erdvėje. akvile.noreikaite@ktu.edu +370 671 15 668
Darius Kaknevičius Organizaciniai reikalai Projektų teikimas, išorinio finansavimo paieška, renginių priežiūra ir techninis išpildymas darius.kaknevicius@ktu.edu +370 679 86 544
Geidė Gelažiūtė
Tarptautinių studentų reikalai Tarptautinių studentų atstovavimas studijų ir apgyvendinimo klausimais, pagalba integruojant juos į Universiteto akademinę bendruomenę. geide.gelaziute@ktu.edu +370 653 48 071