Atstovų mokymuose – kaip skatinti studentų įsitraukimą prie sprendimų priėmimo

Bendruomenė | 2019-06-18

Birželio 14 d. popietę studentai senatoriai, fakultetų tarybų nariai, studentų atstovybės pirmininkai bei koordinatoriai buvo pakviesti praleisti kartu, gilinantis į studentų atstovo veiklą bei galimybes. Vykusioje paskaitoje-diskusijoje buvo gilinamos žinios apie fakultetų tarybų, senato bei universiteto tarybos veiklas bei funkcijas.

Paskaitą vedė gerai žinomas prof. Dr. Rytis Krušinskas, kuris šiuo metu užima senato pirmininko poziciją. Taip pat, prie diskusijos moderavimo prisijungė ir studentų mėgstamas filosofijos dėstytojas, senato narys Nerijus Čepulis bei studentų atstovybės skirtas universiteto tarybos narys Žilvinas Kalvanas. R. Krušinsko, N. Čepulio bei Ž. Kalvano įžvalgos padėjo studentų atstovams geriau suvokti savo galimybes bei svarbą universiteto valdymo organuose. Paskaitos metu taip pat laukė trumpa grupinė užduotis – sugeneruoti po 3 prioritetines studentų problemas, keliamus iššūkius bei galimybes šioms problemoms įveikti.

Pagrindine problema studentų atstovai laiko studentų pasyvumą ir neįsitraukimą į bendras veiklas – sudėtinga surinkti ir pateikti reprezentatyvią statistiką, paremtą studentų poreikiais ir nuomonėmis.

Didžiausiu iššūkiu buvo iškeltas Studijų Programos Komiteto (SPK) efektyvumas, kuris yra kritinis sėkmės veiksnys aukštos studijų kokybės užtikrinime.

Didžiausia prieinama galimybė įgyvendinti iškeltus tikslus laikomas proaktyvus studentų dalyvavimas Universiteto savivaldoje. Studentų atstovų įsitraukimas ir gilinimasis į senato ir fakulteto tarybos posėdžių metu keliamas problemas gali pasitarnauti užtikrinant mikroklimatą ir studijų kokybę universitete.

„Dažnas studentų atstovas bijo kažką pasakyti/pasisakyti posėdžiuose, labai dažnai užmiršta, eina į posėdžius nepasiruošęs, nesusidėliojęs minčių bei argumentų. Kitaip sakant, atstovauja savo, o ne visų studentų interesus. Labai džiugu, kad pavyko bent trumpam surinkti valdymo organų narius, kartu diskutuoti apie teises ir pareigas, judėti link geresnio rytojaus KarTU. Tikiuosi mokymai įkrėtė bent šiek tiek supratimo apie studentų balso svarbą ir galią.“ – sako kokybės valdymo koordinatorė Samanta Bulovaitė, kurios iniciatyva ir buvo įgyvendinti šie mokymai. „Kaip sakė gerbiamas Senato pirmininkas, KarTU mes galime daugiau! Tikiuosi, jog šie mokymai taps tradicija ir kiekvienais metais pritrauks vis daugiau atstovų.“

Kitos naujienos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku