Išrinktas naujas KTU SA prezidentas

Svarbiausios | 2019-04-08

Kovo 30 dieną vyko Kauno Technologijos Universiteto Studentų Atstovybės (KTU SA) rinkiminė-ataskaitinė konferencija. Šios konferencijos metu buvo pateiktos metinės KTU SA veiklos bei finansinės ataskaitos, išrinkti studentai senatoriai, kontrolės komiteto nariai, taip pat išrinktas naujas KTU SA prezidentas Augustinas Laimonas Bytautas.

„Studentų atstovybė yra ypatingai svarbi ir didelė jėga. Aš sunkiai įsivaizduoju stiprų universitetą be Studentų Atstovybės pagalbos.“ – sveikinimo kalba konferenciją atidarė Kauno Technologijos Universiteto rektorius Eugenijus Valatka.

Norą užimti KTU studentų atstovybės prezidento poziciją šiemet parodė du kandidatai. Trečio kurso naujųjų medijų kalbos studentas Augustinas Laimonas Bytautas pagrindiniais savo tikslais iškėlė viešinamą KTU SA atstovavimo poziciją, remiama poreikių tyrimo, bei esminius vidinius pokyčius, kurie užtikrins skaidrią ir efektyvią organizacijos veiklą. Prioritetą savo veikloje jis skiria viešumui ir komunikacijai organizacijos viduje bei su kitomis savivaldomis, taip pat studentų ir organizacijos narių poreikių tenkinimui.

„Noriu padėkoti, kad pasitikite manimi. Nepamirškite kalbėtis su mumis ir tarpusavyje, atsiminkite, ką pažadėjome nuveikti. Nepamirškit ir priminkit. Šiandien šventė, o rytoj sieksim geriausio rezultato.“ – balsavimo rezultatus sužinojęs džiaugėsi naujasis KTU SA prezidentas Augustinas Laimonas Bytautas.

KTU SA ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje taip pat dalyvavo Kauno Technologijos Universiteto administracija, studentų reikalų departamento atstovai, KTU SA alumni, Kauno kolegijos, Klaipėdos universiteto, Vilniaus universiteto,  Vilniaus Gedimino technikos Universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos studentų sąjungos bei kitų savivaldų atstovai.

Konferencijos metu taip pat buvo renkami nariai į kontrolės komitetą bei universiteto senatą. Į kontrolės komitetą išrinkti: Indrė Gineitatė, Pijus Grigaliūnas, Dovydas Japertas, Adriana Lavrukaitytė, Algimantas Šilkūnas. KTU studentais senatoriais išrinkti: Samanta Bulovaitė, Jovita Burokaitė, Joana Jasilionytė, Tomas Jonušas, Akvilė Montrimaitė, Giedrius Požerskas, Kristė Skaudaitė, Marta Talandytė, Jolita Kriščiūnaitė.

Balandžio 8 dieną vykusio Parlamento posėdžio metu buvo patvirtinta ir prezidento komanda. Prezidiumą sudaro:

Augustinas Laimonas Bytautas – prezidentas

Samanta Bulovaitė – kokybės valdymas

Giedrius Požerskas – organizaciniai reikalai

Mantas Mazys – verslo projektai

Simona Jakaitė – bendrabučių reikalai

Greta Labukaitė – administratorė ir LSP koordinatorė

Joana Jasilionytė – akademiniai procesai

Kristina Rušytė – informacija ir ryšiai su visuomene

Kornelija Šabanauskaitė – socialiniai reikalai

Viltė Raudoniūtė – komunikacija

Augustas Baltrėnas – žmogiškųjų išteklių valdymas

Akvilė Montrimaitė – tarptautinių studentų atstovavimas