Įvyko KTU SA komandų mokymai

Svarbiausios | 2018-11-28

Šiais metais visų fakultetinių studentų atstovybių (FSA) pirmininkai ir koordinatoriai pasikeitė tuo pačiu laikotarpiu, todėl prezidentas bei jo komanda pradėjo darbą su jais, šiems dar esant panašiame kompetencijų lygmenyje. Todėl lapkričio 23-25 dienomis vyko KTU Studentų Atstovybės komandų mokymai, kurių metu KTU SA iškart mokėsi dirbti kartu bei siekti konkrečių ir išmatuojamų strateginių tikslų žvelgiant iš kiekvienos FSA perspektyvos.

Pirmoji mokymų diena buvo skirta FSA komandų bendrumui sukurti. VGTU „LinkMenų fabrike“ vykusią paskaitą apie komandinį darbą vedė lektorius, buvęs Vilniaus Gedimino Technikos universiteto studentų atstovybės žmogiškųjų išteklių koordinatorius, Povilas Baukus. Jis supažindino mūsų komandas su darbu ir komunikacija komandoje bei praktiniais išbandymais parodė bendrų tikslų bei kūrybiškumo svarbą.

Antrąją dieną pirmasis lektorius buvo KTU SA Prezidentas Lukas Kijauskas, kuris gilinosi, kaip studentų atstovai jaučiasi tapę naujais koordinatoriais, vedė diskusiją, kaip tvarkytis su naujomis pareigomis, kylančiomis problemomis ar nerimu. Taip pat supažindino mokymų dalyvius su S.M.A.R.T. tikslų šablonu bei tikslų išsikėlimo etapais. Praktinė Luko užduotis patikrino, kaip KTU SA sekasi rasti kompromisą tarpusavyje ir priimti vieningą sprendimą.

Apie komandiškumą tarp komitetų koordinatorių iš skirtingų fakultetinių atstovybių paskaitą pravedė Justina Štrimaitytė – buvusi KTU SA žmogiškųjų išteklių koordinatorė, dabartinė Lietuvos Studentų Sąjungos organizacijos stiprinimo vadovė. Ji paaiškino tarpusavio ryšio ir atsakomybės prisiėmimo svarbą komandoje. Studentų atstovai taip pat įsigilino į savo asmenybes bei suprato, kaip kiekvienas gali paversti silpnybes į stiprybes.

“Manau, kad komandų mokymai leido identifikuoti esamų FSA komandų silpnybes ir pasiruošti priemones joms stiprinti. Komitetų atžvilgiu, nariai pažino vieni kitus per komitetams neįprastą veiklą ir tai leido sukurti visiškai kitokį ryšį nei įprastai. Kadangi dalyviai yra KTU SA lyderiai, kurie organizacijoje 2018 – 2019 laikotarpiu nuveiks daugiausiai, pažinodami vieni kitus ir bendraudami tarpusavyje jie gebės mokytis vieni iš kitų ir drąsiai kritikuoti bei tarpusavyje dalintis savo įžvalgomis, nes visi žinome kokius užsidedame barjerus bendradarbiavimui, kai iš anksto nepažįstame kitų FSA.” – apibendrino mokymus KTU SA Prezidentas Lukas Kijauskas.

Visų mokymų metu vyko įvairios užduotys, žaidimai bei diskusijos komandoms ir komitetams stiprinti.

 

Kitos naujienos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku