KTU SA nariai gilino žinias „Žiemos akademija“ mokymuose

Bendruomenė | 2019-02-13

Vos prasidėjus paskutiniajam žiemos mėnesiui Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės (toliau – KTU SA) nariai kaip ir kiekvienais metais rinkosi tobulinti savo žinias ir kelti kompetencijas socakademinėje srityje. „Žiemos akademija“ vyko jau 17-tą kartą, o šių metų pagrindinė mokymų tema – kaip išnaudoti turimus įrankius inicijuojant pokyčius ir sprendžiant studentų problemas. Dvi dienas vykusiame renginyje dalyvavo apie penkiasdešimt KTU studentų atstovų.

KTU SA akademinių procesų koordinatorė, organizavusi „Žiemos akademiją“, Joana Jasilionytė teigė, kad studentų atstovams svarbu ne tik matyti Universiteto vidų, bet ir žinoti apie nacionaliniame bei Europos lygmenyje vykstančius su aukštuoju mokslu susijusius procesus. Tačiau turėti žinių nepakanka, reikia mokėti ir jas pritaikyti gerinant studijų aplinką. Mokymų dalyviai įgijo gebėjimų vesti diskusijas su Universiteto administracija, o diskutuojant siekti kompromiso ir naudos studentams.

Pirmąjį mokymų vakarą dalyviai turėjo galimybę įsijausti į Universiteto administracijos atstovų vaidmenis ir sudalyvauti Rektorato simuliacijoje. Rektorate buvo sprendžiami klausimai dėl Talento stipendijos kriterijų, studijų programų komitetų sujungimo, lankomumo griežtinimo, keturių juostų kelio Studentų miestelyje ir kita. Kilo nemažos diskusijos, tad studentų atstovai, laikinai tapę aukštas pozicijas užimančiais Universiteto darbuotojais, turėjo galimybę ne tik išreikšti savo nuomonę, bet ir išgirsti priešingus argumentus.

Šeštadienio rytas prasidėjo nuo Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) viceprezidentės Viktorijos Žilinskaitės pranešimo apie studentų atstovavimą nacionaliniame lygmenyje. Mokymų dalyviai susipažino su LSS struktūra, o vėliau sudalyvavo simuliacijoje, kurioje patys tapo LSS biuro nariais ir aukštųjų mokyklų savivaldų prezidentais, kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijas, siekdami išspręsti pateiktas problemas. Mokymus tęsė LSS alumni Andrius Zalitis, kuris skaitė pranešimą apie Bolonijos procesą. Šešias valandas trukusios sesijos metu, KTU studentų atstovybės nariai nagrinėjo Bolonijos proceso ištakas, su juo susijusius dokumentus, kurie yra ypač svarbūs Lietuvos aukštojo moklo sistemai. Paskutinis „Žiemos akademijos“ lektorius – LSS Prezidentas Eigirdas Sarkanas. Prezidentas pasakojo apie lobizmą, pasidalino savo patirtimi, o vėliau mielai atsakinėjo į mokymų dalyvių klausimus.

Po įtempto ir informatyvaus savaitgalio „Žiemos akademijos“ dalyviai tvirtino, kad mokymai buvo naudingi, o įgytos žinios sustiprins studentų atstovavimą socakademinėje srityje.