LSS tarybos mokymuose „Vadovauk“ – simuliacija grįstas aukštojo mokslo tobulinimas

Svarbiausios | 2019-06-28

Birželio 21-23 dienomis vyko Lietuvos Studentų Sąjungos (LSS) organizuojami mokymai „Vadovauk“, skirti Lietuvos aukštųjų mokyklų savivaldų prezidentams bei keliems itin veikliems nariams. Šiuose mokymuose dalyvavo ir KTU SA prezidentas Augustinas Laimonas Bytautas bei papildomai, atrankos metu, išrinkta KTU SA kokybės valdymo koordinatorė Samanta Bulovaitė.

Vienas pagrindinių mokymų akcentų – savivaldų strategijos bei jų pristatymas ir nagrinėjimas. Visi mokymų dalyviai pristatė savo savivaldų strategijas bei išsikeltus tikslus, diskutavo apie jų aktualumą bei įgyvendinimą. Po strategijų pristatymo vyko diskusija apie šio įrankio prasmę ir reikalingumą studentų savivaldose. „Vadovauk“ buvo pristatyta ir KTU SA strategija, kurios įgyvendinimas numatomas 2020-aisiais metais.

Šiuose LSS tarybos mokymuose viena iš dienų buvo skirta simuliacijai ir idėjų generacijai apie aukštąjį mokslą. Šeštadienį dalyviai pradėjo išskirstymu į tris simuliacines grupes, kuriose buvo teikiami siūlymai tam tikroms su aukštuoju mokslu susijusioms problemoms. Simuliacinės grupės buvo šios: skatinamosios stipendijos, studijų kaina VNF studentams bei nemokamas bakalauras. Augustinas analizavo skatinamųjų stipendijų klausimą, tuo tarpu Samanta teikė siūlymus apie nemokamo bakalauro koncepciją savo grupėje.

Simuliacinių grupių dalyviams, be pateiktos temos, taip pat buvo kelti išbandymai, kuriuos jie turėjo spręsti į pagalbą pasitelkdami Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei kitus „atstovus“, į kurių rolę simuliacijos metu įsikūnijo LSS biuro nariai.

„Fantastiška patirtis – ne tik todėl, kad kartu su Samanta turėjome galimybę prisidėti prie sprendimų ieškojimo, bet ir todėl, kad buvo proga užmegzti kontaktą su visa LSS taryba bei neformaliai padiskutuoti aktualiais klausimais.“ – po mokymų teigė KTU SA prezidentas.

„Vadovauk“ yra prieš kelias savaites vykusių mokymų „Veik“, kuriuose dalyvavo KTU SA koordinatoriai, tęsinys, ne pirmus metus rengiamas Lietuvos Studentų Sąjungos.