Studentų atstovų mokymai ’21: kodėl svarbu gilinti atstovavimo žinias?

Svarbiausios | 2021-10-06

Prasidėjus rudens semestrui, KTU studentų atstovybėje, kaip ir kasmet, prasideda intensyvių mokymų laikotarpis. Praėjusį savaitgalį vykę KTU studentų atstovų mokymai – ne išimtis. Tačiau, kodėl įvairių Universiteto valdymo organų atstovams svarbu nuolat gilinti savo žinias ir kokios yra tos žinios? Apie tai kalbamės su viena iš studentų atstovų mokymų organizatorių, KTU SA kokybės valdymo koordinatore Edita Nanartonyte.

„Svarbu ne tik išmokti, bet ir prisiminti “

Anot Editos, vienas iš pagrindinių studentų atstovų mokymų tikslų – žinomos informacijos atnaujinimas. Kaip teigia pašnekovė, „į atstovų mokymus kviečiami ne tik naujai išrinkti atstovai (krypčių studijų programų komitetų (KSPK) studentai, komisijų nariai, senatoriai, seniūnai, tarybų nariai), bet ir jau ne vieną kadenciją einantys ir toliau savo veiklą atstovavimo srityje tęsiantys studentai. Itin dažnai nutinka taip, kad informacija pasimiršta, atsinaujina arba praranda aktualumą. Būtent dėl šių priežasčių mokymų metu nagrinėjame aktualiausias studentams kylančias problemas, ieškome geriausių įmanomų sprendimų“.

Tačiau mokymus sudaro ne vien tik studentams kylančių problemų nagrinėjimas. Norint prisidėti prie studentų būvio gerinimo, svarbu išmanyti ir įvairaus pobūdžio dokumentus bei Universitete vykstančių procesų specifiką. Kaip teigia pašnekovė, „mokymų metu susipažįstama su pagrindiniais Universiteto veiklą bei studijas reglamentuojančiais dokumentais – Lietuvos Respublikos įstatymais bei KTU dokumentais. Tai padeda atstovams suvokti, kaip dirba aukštosios mokyklos, kodėl studijų tvarka yra tokia, ir t.t.“

Studentų atstovo pareigos – didelė atsakomybė

Kita svarbi dalis, kurią būtina žinoti studentui atstovui – jo teisės bei pareigos būnant aukštosios mokyklos (AM) valdymo organe. Mokymų metu akcentuojamas kiekvieno valdymo organo veikimo principas, narių teisės ir pareigos. Svarbiausia – nepamiršti, kad tam tikrame valdymo organe studentas yra toks pats lygiateisis narys kaip ir AM darbuotojai. Tai svarbu nuolat akcentuoti, kad valdymo organas kokybiškai judėtų tinkama kryptimi. E. Nanartonytė taip pat išskiria ir trečią, ne ką mažiau studentų atstovams svarbų mokymų aspektą – gebėjimą reikšti savo nuomonę. Jos teigimu „studentų atstovams mokėti konstruktyviai reikšti nuomonę yra būtina, nes tik taip pasiekiamas galutinis rezultatas bandant spręsti studentų problemas, siekiant gerovės aukštojoje mokykloje arba prisidedant prie svarbiausių dokumentų keitimo. Taip pat nuomonę yra svarbu grįsti ne vien asmenine patirtimi ar studentų nuomone, bet ir teisiniais aktais, su kuriais susipažįstama mokymų metu. Ir, žinoma, kiekvienas studentų atstovas turi išmanyti ir apie akademines ir socialines garantijas, kad galėtų padėti kitiems studentams, kurie kreipiasi pagalbos“. 

Ką išmoksi – …

Savaitgalį vykę KTU studentų atstovų mokymai atitinkamai buvo orientuoti į jau išvardintas kompetencijas – šeštadienį su Universiteto bei kitais svarbiais dokumentais dalyvius supažindino KTU Studijų organizavimo departamento direktorė Kristina Ukvalbergienė, o apie studentų atstovų teises ir pareigas su dalyviais diskutavo ne vienerius metus aktyviai KTU veikianti ir puikiai studentų teises išmananti KTU SA alumni, Samanta Bulovaitė. 

Tuo tarpu sekmadienį su mokymų dalyviais patirtimis dalinosi KTU SA prezidentė Kristė Skaudaitė bei Lietuvos studentų sąjungos akademinių ir socialinių reikalų vadovė Joana Jasilionytė. Mokymams praėjus, E. Nanartonytė viliasi, jog studentai išsinešė daugiau nei tik paskaitose išgirstą informaciją, bet ir naujas patirtis bei įžvalgas: „Džiugu, jog mokymų metu patys dalyviai kėlė diskusijas bei klausimus. Taip pat džiaugiamės renginyje sulaukę ir pirmakursių akademinių grupių seniūnų – nors jiems tekęs informacijos krūvis buvo didesnis nei vyresniems dalyviams, tačiau sprendžiant iš pasiektų rezultatų, tikiu, jog po šio savaitgalio jie tapo kur kas stipresniais savo akademinių grupių atstovais“. 

Artimiausiu metu, KTU SA taip pat vyks seniūnų bei pirmakursų mokymai, kurių metu bus toliau ugdomos atstovavimo kompetencijos bei išsamiau susipažįstama su organizacija ir jos veiklos kryptimis.