Ž. Kalvanas: Studentų atstovų nuomonė gali lemti Universiteto Tarybos sprendimus

Svarbiausios | 2022-03-14

Balandžio 2-ąją vyksiančios KTU Studentų atstovybės ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu, kartu su nauju Prezidentu, studentų atstovais Senate ir Kontrolės komiteto nariais bus renkamas ir studentų atstovas KTU Taryboje. Apie darbo šiame valdymo organe užkulisius dalinasi dabartinis KTU Tarybos narys – studentų atstovas Žilvinas Kalvanas. 

 

– Ar galėtum trumpai papasakoti, kaip atrodo studentų atstovavimas KTU Taryboje? Kokie klausimai ir kokios problemos (bei jų sprendimų būdai) nagrinėjami posėdžių metu?

KTU Taryba sprendžia strateginius bei su Universiteto finansavimu susijusius klausimus: renka, skiria Rektorių į pareigas ir atleidžia iš jų; tvirtina Rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą bei Rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą. Taip pat atlieka kitas Statute ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Iš pirmo žvilgsnio gali susidaryti įspūdis, kad Tarybos darbas mažai kuo tiesiogiai susijęs su studentais, tačiau tai nėra visiškai tiesa. Šis valdymo organas turi daug įtakos studijų kokybės gerinimui bei studijų prieinamumo užtikrinimui. Tvirtindama finansavimą ir skatindama tokius projektus kaip naujos bibliotekos ar modernių laboratorijų centro M-LAB statybos KTU studentų miestelyje, Taryba prisideda prie Universiteto mokslinės plėtros. Studentų atstovas Taryboje taip pat bendradarbiauja su Studentų atstovybe ir Studentų reikalų departamentu (SRD) ir padeda spręsti tiesiogiai su jais bei studentų organizacijomis susijusius klausimus, pvz., Universiteto studentų organizacijoms skirto finansavimo didinimas. Dėl šios priežasties studentų atstovo vaidmuo šioje vietoje yra labai svarbus, nes sprendžiant tokius klausimus Taryboje jo nuomonė ir išsakyti argumentai kartais gali lemti Tarybos sprendimą.

 

– Dažnai kadencijos pradžioje baiminamasi, kad būnant aukštame valdymo organe jausies pernelyg „žalias“, nemokėsi apginti savo bei studentų nuomonės prieš kitus Tarybos narius, nes esi tik vienas studentas, kuriam patikėta šį atsakomybė. Ar jautei šį spaudimą būdamas Taryboje? Kaip vertintum savo požiūrį kadencijos pradžioje ir kaip jis pasikeitė dabar?

Manau, jog bet kuriame valdymo organe į naujas pareigas atėję studentai iš pradžių jaučiasi turintys per mažai patirties. Tačiau iš jų ir nesitikima išmanyti tokius dalykus kaip marketingo kampanijos planavimas ar strateginės plėtros kūrimas. Studentų atstovai dėl savo statuso, pirmiausia, yra tiesioginis tarpininkas tarp Administracijos ir studentų, todėl svarbiausias jų tikslas turi būti aiškus ir tikslus nuomonės išsakymas studentams rūpimais klausimais, pvz. nuomonės dėl bendrabučių renovacijos ir pan.

Manau, kad į tokią poziciją kaip Tarybos, Senato, ar Komisijos narys, paprastai kandidatuoja studentai, kurie jau turi atstovavimo patirties tiek atstovybėje, tiek Universiteto ar fakulteto valdymo organuose, todėl tikiu, kad studentų pozicija bus tvirtai išlaikyta. Svarbu suvokti, kad vienas lauke – ne karys, todėl kandidatui reikėtų turėti tvirtą studentų užnugarį ir pasitikėjimą, nebijoti megzti ryšių tiek su išorės, tiek su vidiniais tarybos nariais, kad nagrinėjant studentams aktualius klausimus jam būtų lengviau gauti Tarybos narių pritarimą. Sklandus bendradarbiavimas ir nuolatinis ryšių palaikymas su kitais Tarybos nariais yra neatsiejama šios pozicijos dalis.

 

– Taryba renkama penkeriems metams. Daugumai tai atrodo gana ilgas laiko tarpas, todėl kai kuriems gali kilti dvejonių dėl noro tapti šio valdymo organo nariu. Kaip pats priėmei šį sprendimą? Ir ką tau suteikė šie 5-eri metai Taryboje?

– Sutinku, kad 5-eri metai atrodo kaip ilgas laiko tarpas, kurio metu gali daug visko nutikti. Todėl natūralu, kad ir Taryboje pasitaiko tokių atvejų, kuomet, dėl įvairių priežasčių, nariai turi palikti šias pareigas, o jų vietoje yra išrenkami nauji nariai. Tad skatinčiau tikrai nesijaudinti dėl, galbūt, ilgesnės, nei esame įpratę kadencijos laikotarpio ir kandidatuoti visus norinčius.

Turiu pripažinti, kad 5-eri metai man taip pat atrodė labai didelis laiko tarpas, tačiau dabar tai įvardinčiau kaip labai greitai praėjusį laikotarpį. Be to, Tarybos posėdžių grafikas nėra labai intensyvus, o prasidėjus Covid-19 pandemijai, atsirado galimybė posėdžiuose dalyvauti nuotoliu, todėl ir laiko planavimas nėra didelis iššūkis. Manyčiau, kad studentų atstovavimą Taryboje galima lengvai suderinti ir su kitomis savo veiklomis (Pvz.: studijomis ar darbu). Galiausiai, 5-eri metai yra itin geras laiko tarpas, per kurį studentų atstovas turi unikalią galimybę pamatyti, kaip vyksta Universiteto veiklai svarbūs procesai ir jų vystymas.

 

– Ar turėjai kažkokių tikslų, eidamas į Tarybą? Jeigu keltum savo kandidatūrą dabar, kokius tikslus arba su kokiomis idėjomis eitum į rinkimus?

Tikrai turėjau tam tikrų tikslų ir lūkesčių, tačiau ilgainiui supratau, kad Taryboje svarbiausia yra ne išsikeltų tikslų pasiekimas, o tinkamas ir stiprus studentų ir jų interesų atstovavimas.

Universiteto Taryboje visada reikia platesnio matymo ir visa apimančio supratimo, nes šiame valdymo organe priimami sprendimai turi įtakos visai Universiteto bendruomenei ir tolimesnei paties Universiteto ateičiai, todėl svarbu visada tai prisiminti priimant sprendimus.

 

– Koks, Tavo manymu, yra svarbiausias šios Tarybos sprendimas, priimtas viso Universiteto bei jo studentų labui?

– Visi sprendimai priimami studentų ir Universiteto gerovei, todėl manau, kad visi Tarybos sprendimai yra vienodai svarbūs. Vis dėlto, iš įsimintinesnių sprendimų įvardinčiau patvirtintą finansavimą naujo pastato KTU Studentų miestelyje statybai bei padidintą Nevyriausybinių organizacijų (NVO) rėmimo biudžetą.

 

– Ko reikėtų tikėtis norintiems kandidatuoti į Tarybą? Ko jiems palinkėtum?

– Linkiu, kad kandidatai būtų drąsūs ir nebijotų išsakyti savo nuomonės, jaustis nepatogiai bei drąsiai klausti galbūt kitiems „nepatogių“ klausimų. Taip pat labai rekomenduoju bendradarbiauti ir palaikyti artimus ryšius su Studentų atstovybe ir SRD, nes jūs tiesiogiai atstovausite studentų interesus Taryboje. Ne ką mažiau naudinga yra palaikyti ryšius su visais Universiteto akademinės bendruomenės nariais – tai padeda jausti bendrą Universiteto pulsą. Tad būkite drąsūs, nebijokite klausti ir nuolatos domėkitės, kokią įtaką turi jūsų priimti sprendimai. Sėkmės rinkimuose!

 

Primename, kad norint kandidatuoti į KTU Tarybos nario poziciją kandidatai  KTU SA Prezidentei ir KTU SA konferencijai iki kovo 19 d. 10 val. turi pateikti užpildytas prašymo formas (elektroniniu ir fiziniu formatu, prie laiškų taip pat prisegant ir KTU SA kokybės valdymo koordinatorę Editą Nanartonytę.).

Prašymo forma

Prašymo forma Konferencijai 

KTU SA Prezidentės ir Kokybės valdymo koordinatorės kontaktai.