Lietuvos studento pažymėjimas

LSP – tai vienintelis oficialus studento statusą įrodantis dokumentas. Šis pažymėjimas studentams leidžia naudotis aukštosios mokyklos biblioteka bei kitomis erdvėmis, o prireikus, rezervuoti inventorių, reikalingą atsiskaitymams. Taip pat, su LSP galima naudotis sporto centro paslaugomis. Šis pažymėjimas reikalingas ir laikant egzaminus ar atsiskaitymų metu.

LSP teikiamos lengvatos ir nuolaidos

 • LSP prireiks naudojantis aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, taip pat laikant egzaminus.
 • Nuolatinių studijų studentai su LSP tarpmiestiniu viešuoju transportu važiuoja 50 % pigiau, o miestų viešuoju transportu – net 80 % pigiau.
 • Ištęstinių studijų studentams viešojo transporto lengvatos netaikomos.
 • Kol LSP gaminamas ar pergaminamas taikomoms lengvatoms laikinas pažymėjimas nėra išduodamas.
 • Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų studentai su LSP dalyvauja nuolaidų programoje, kuri leidžia naudotis nuolaidomis pirkiniams, pramogoms bei įvairioms paslaugoms visoje Lietuvoje. Nuolaidų sąrašą galite rasti tinklapyje LSP.lt/nuolaidos.

Specialios nuolaidos KTU studentams

KTU SA verslo projektų komitetas rūpinasi, kad KTU studentams kasdienių paslaugų, maisto ir pramogų kainos būtų prieinamos. Visus KTU studentams galiojančių nuolaidų pasiūlymus galite rasti „Facebook“ puslapyje „KTU nuolaidos studentams“.

LSP grąžinimas

 1. Studentai LSP galės pasilikti sau, jei baigus/nutraukus studijas, jo pažymėjimo galiojimo laikas bus pasibaigęs arba iki jo galiojimo pabaigos tuo metu bus likę mažiau nei 3 savaitės (išskyrus VU studentus).
 2. Jei studentas baigia/nutraukia studijas ir LSP galiojimo laikas baigiasi daugiau nei po 3 savaičių, studentas PRIVALO nunešti jį į studentų atstovybę (K. Donelaičio g. 73, Kaunas).
 3. Baigus/nutraukus studijas pažymėjimas tampa nebeaktyvus ir buvęs studentas nebegali naudotis LSP. Už neteisėtą LSP naudojimą (LSP naudotojas nebėra studentas) asmenys baudžiami.

Pametus LSP

Pametus LSP ir norint užsisakyti naują pažymėjimą atliekami šie žingsniai:

 1. Užpildoma pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai;
 2. Užpildytas pranešimas pristatomas LSP koordinatoriui (K. Donelaičio g. 73, 3 kabinetas);
 3. Naujas pažymėjimas užsakomas LSP sistemoje.

Pametus LSP ir nenorint užsisakyti naujo pažymėjimo atliekami šie žingsniai:

 1. Užpildoma pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai;
 2. Susimokama 100 EUR bauda.

Rekvizitai:
Įmokos kodas: 103087
Gavėjo kodas: 190739547
Gavėjas: Lietuvos studentų sąjunga
Įmoką priimančios įstaigos: AB ,,Swedbank‘‘ LT547300010102444082
Mokėjimo paskirtis: Už negrąžintą LSP
Įmokos suma: 100 EUR

 1. Užpildytas pranešimas bei mokėjimo kvitas pristatomas LSP koordinatoriui (K. Donelaičio g. 73, 3 kabinetas).

LSP yra pavogtas

Jeigu LSP buvo pavogtas, atliekami šie žingsniai:

 1. Užpildoma pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai;
 2. Iš policijos komisariato pasiimamas išrašas apie pavogtą LSP;
 3. Užpildytas pranešimas bei policijos išrašas pristatomi LSP koordinatoriui (K. Donelaičio g. 73, 3 kabinetas);
 4. Užsisakomas naujas pažymėjimas LSP sistemoje.

Kiti atvejai

Pasikeitus pavardei ir/arba vardui, studijų formai ir/arba fakultetui, pažymėjimas buvo sugadintas:

LSP kaina

LSP kainos skirtingose studijų pakopose:
Pirmos pakopos studijose – 16 EUR;
Antros pakopos studijose – 8 EUR;
Vientisosiose studijose – 20 EUR;
Trečios pakopos studijose – 16 EUR;
Rezidentūros studijose – 20 EUR;
Laipsnio nesuteikiančiose studijose – 6 EUR;
Dalinių studijų atvykusiems studentams – 6 EUR.

Kai LSP tose pačiose studijose išduodamas pakartotinai (keičiamas nauju) – 6 EUR.

Kontaktai

Kilus klausimams dėl LSP galima kreiptis:

Inesa Degutytė

KTU SA LSP koordinatorė

tel. +370 62458610
e. p. lsp@ktusa.lt

K. Donelaičio g. 73, KTU SA patalpos
I–IV  10:00 – 17:00
V 10:00 – 15:00