Seniūnams

Seniūnas – akademinės grupės balsas. Jis turi atstovauti savo grupės interesus susitikimuose su studentų atstovybe, fakulteto administracija, apvaliųjų stalų metu, fokus grupėse. Šios pareigos yra itin svarbios siekiant geresnės studijų aplinkos, nes seniūnai padeda tobulėti universitetui, jo bendruomenei bei studentų atstovybei.

Seniūnų pareigos bei rinkimo tvarka:
– Nuostatai
– Seniūnų protokolas