Studentiškų organizacijų rėmimo fondas

///

Kiekvienais finansiniais metais KTU skiria lėšų studentų organizacijoms remti. Lėšos gali būti skiriamos KTU studentų organizacijų, kurios veikia Kauno technologijos universitete ir vykdo kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę veiklą, projektams paremti.

Studentų organizacijų finansavimo tikslas – užtikrinti studentiškų organizacijų kokybišką darbą, tarpusavio bendradarbiavimą bei žmogiškųjų išteklių potencialo plėtojimą, skatinti studentų organizacijų kultūrines, pilietines iniciatyvas, verslumą, stiprinti studentų organizacijų veiklą vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Lėšų, numatytų KTU studentų organizacijoms remti, skirstymo tvarką reglamentuoja Kauno technologijos universiteto studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašas.

Paskutinis projektų teikimas vyko pavasario semestro veikloms nuo 2021 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 20 d. Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos formos siunčiamos adresu: milda.kizeleviciute@ktu.lt, laiško temoje nurodžius „SO/FSA pavadinimas PROJEKTAS“, pvz.: „FSA SHM projektas“.

Projektų svarstymo posėdyje svarstomi tik laiku atsiųsti, reikalavimus atitinkantys bei tvarkingai parašyti projektai.

Pavasario semestro prioritetiniais projektais laikomi:

  • Projektai, susiję su Lietuvos universiteto šimtmečio minėjimu ar renginiai skirti šiai progai paminėti;
  • Bendradarbiavimas tarp studentiškų organizacijų bei kompetencijų kėlimas studentams;
  • Studentų pilietiškumą, kūrybiškumą ir aktyvų laisvalaikį skatinantys projektai;
  • Studentų aktyvaus laisvalaikio skatinimas, moksleivių pritraukimas į aukštąją mokyklą arba renginiai skirti moksleiviams;
  • Universiteto bendruomeniškumo skatinimas bei akademinės bendruomenės stiprinimas;
  • Jaunimo psichosocialinė gerovė, identitetas bei projektai, kurių tikslas – gerinti studentų emocinę sveikatą;
  • Nauji projektai, kurie dar nebuvo vykdyti ar įgyvendinti.

Apie kitą, rudens semestro veikloms skirtą, projekto teikimą informacija bus pateikta vėliau.

Dėl projekto rašymo konsultacijos galite kreiptis į:

Augustinas Butkus

KTU SA Organizacinių reikalų koordinatorius

tel. +370 610 68 203
e. p. augustinas.butkus@ktusa.lt