KTU Studentų atstovybė

Tai viena didžiausių ir perspektyviausių organizacijų visoje Lietuvoje veikliems, atsakingiems ir iniciatyviems studentams, norintiems ir galintiems atstovauti visų Universiteto studentų interesams, spręsti vis atsirandančias problemas ir įgyti nepakeičiamų įgūdžių.

Užtikrinti studentų poreikiais grįstą atstovavimą:

 • Atstovauti studentams universiteto sprendimų priėmimo procesuose;
 • Atstovauti studentams regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;
 • Inicijuoti pokyčius, skatinančius tobulėjimą.


Kurti kiekvienam universiteto bendruomenės nariui prieinamą ir įtraukiančią socialinę aplinką:

 • Suteikti galimybes, skatinančias studento socialinį atsakingumą grįstą savanorystės principais;
 • Puoselėti vieningos ir lojalios bendruomenės idėją;
 • Didinti studentų įsitraukimą į universitete organizuojamas veiklas;
 • Formuoti aplinką  skatinančią toleranciją, lygiateisiškumą bei visapusišką saviraišką.

Užtikrinti efektyvius ir kokybiškus KTU SA vykdomų veiklų procesus:

 • Užtikrinti efektyvų KTU SA veiklų koordinavimą;
 • Tobulinti sprendimų priėmimo procesą, grindžiantis demokratijos principais ir esama situacijos analize;
 • Vykdyti efektyvią/veiksmingą komunikaciją organizacijos viduje bei išorėje;
 • Puoselėti organizacijos kultūrą, tradicijas ir vertybes.

Pagrindinė KTU SA veikla yra universiteto studentų atstovavimas universitete. Mums labai svarbu, kad kreiptumeis į mus, jei turi rimtų rūpesčių. Mes kovosime už tave, nes puikiai išmanome studentų teises, pareigas ir galimybes Universitete.

Kiekvienas KTU studentas, aktyvus ir kuriantis pilietis, atsakingas visuomenės lyderis.

KTU SA, pagrįsta studentų interesais, bendradarbiaujanti su universiteto bendruomene ir išorės partneriais, inicijuoja pokyčius, skatinančius tobulėjimą, tolerantišką aplinką, lygiateisiškumą bei visapusišką saviraišką.

Atsakomybė, Lyderystė, Bendrumas,  Iniciatyvumas, Sąžiningumas, Atvirumas.

Pirmasis KTU studentų sąjungos prezidentas ir įkūrėjas – Aušrys Kriščiūnas (Tynta) (1993-1995 m.). Atstovybė įsikūrė pereinamuoju laikotarpiu, kai atsirado tuščia erdvė studentų iniciatyvoms ir viskas prasidėjo nuo studentiškų renginių. Tuomet vyko pirmasis ir vienintelis Lietuvos studentų festivalis Kapitoniškėse.

Pirmasis KTU Studentų savivaldos prezidentas tapęs Lietuvos studentų sąjungos prezidentu – Svajūnas Jakutis. KTU SS vadovavo 1997 – 1999 m., prisidėjęs prie rimtų pokyčių Lietuvos studentijai.

KTU studentų sąjunga, didžiausia studentų organizacija Kaune, buvo įkurta 1993 m. Juridinį visuomenės organizacijos statusą įgavo 1997 m. liepos 17 d.

Vadovaujant S. Jakučiui, pasikeitus įstatymams, organizacija buvo perregistruota. Tuo metu susibūrė puiki komanda, organizavusi daug seminarų, konferencijų bei susitikimų. Buvo suprasta tikroji organizacijos misija, išgryninti organizacijos tikslai, rasta būdų, kaip juos pasiekti.

Plačiau apie KTU Studentų atstovybės istoriją čia.

KTU SA jungia 9 fakultetinės studentų atstovybės (FSA). Kiekviena iš jų turi savus narius, renginius bei tradicijas. Dažniausiai fakultetinės atstovybės yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir fakulteto administracijos. Taip pat tai studentai, kurie pirmakursius supažindina su universitetu, kuruodami pirmakursių grupes, organizuodami stovyklas bei krikštynas.

FSA –  tai vieta, kur studentas visada gali kreiptis, kai jam kyla rūpesčių, nesutarimų su dėstytojais ar tiesiog turi gausybę idėjų, kurias FSA gali padėt įgyvendint.

Kontaktai

K.Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas
tel. +370 (37) 300 857
e. p. info@ktusa.lt

Naujienos

Studentams

Informacija apie LSP, savanorystę, tarptautinius projektus, dokumentus ir kt.

Plačiau
 

Noriu prisijungti

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku