KTU Studentų atstovybė

Tai viena didžiausių ir perspektyviausių organizacijų visoje Lietuvoje veikliems, atsakingiems ir iniciatyviems studentams, norintiems ir galintiems atstovauti visų Universiteto studentų interesams, spręsti vis atsirandančias problemas ir įgyti nepakeičiamų įgūdžių.

VEIKLA

Pagrindinė KTU SA veikla yra universiteto studentų atstovavimas universitete. Mums labai svarbu, kad kreiptumeis į mus, jei turi rimtų rūpesčių. Mes kovosime už tave, nes puikiai išmanome studentų teises, pareigas ir galimybes Universitete.

VIZIJA

Kiekvienas KTU studentas, aktyvus ir kuriantis pilietis, atsakingas visuomenės lyderis.

MISIJA

KTU SA, bendradarbiaudama su akademine bendruomene ir išorės partneriais, inicijuoja pokyčius, grįstus studentų interesais, teikia grįžtamąjį ryšį ir ugdo pačius save atstovaujančius studentus.

VERTYBĖS

Atsakomybė, Lyderystė, Bendrumas,  Iniciatyvumas, Sąžiningumas, Atvirumas.

SUDĖTIS

KTU SA jungia 9 fakultetinės studentų atstovybės (FSA). Kiekviena iš jų turi savus narius, renginius bei tradicijas. Dažniausiai fakultetinės atstovybės yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir fakulteto administracijos. Taip pat tai studentai, kurie pirmakursius supažindina su universitetu, kuruodami pirmakursių grupes, organizuodami stovyklas bei krikštynas.

FSA –  tai vieta, kur studentas visada gali kreiptis, kai jam kyla rūpesčių, nesutarimų su dėstytojais ar tiesiog turi gausybę idėjų, kurias FSA gali padėt įgyvendint.

Pirmasis KTU studentų sąjungos prezidentas ir įkūrėjas – Aušrys Kriščiūnas (Tynta) (1993-1995 m.). Atstovybė įsikūrė pereinamuoju laikotarpiu, kai atsirado tuščia erdvė studentų iniciatyvoms ir viskas prasidėjo nuo studentiškų renginių. Tuomet vyko pirmasis ir vienintelis Lietuvos studentų festivalis Kapitoniškėse.

Pirmasis KTU Studentų savivaldos prezidentas tapęs Lietuvos studentų sąjungos prezidentu – Svajūnas Jakutis. KTU SS vadovavo 1997 – 1999 m., prisidėjęs prie rimtų pokyčių Lietuvos studentijai.

KTU studentų sąjunga, didžiausia studentų organizacija Kaune, buvo įkurta 1993 m. Juridinį visuomenės organizacijos statusą įgavo 1997 m. liepos 17 d.

Vadovaujant S. Jakučiui, pasikeitus įstatymams, organizacija buvo perregistruota. Tuo metu susibūrė puiki komanda, organizavusi daug seminarų, konferencijų bei susitikimų. Buvo suprasta tikroji organizacijos misija, išgryninti organizacijos tikslai, rasta būdų, kaip juos pasiekti.

Plačiau apie KTU Studentų atstovybės istoriją čia.

Per semestrą į KTU SA vykdomas veiklas įsitraukia 10% tarptautinių KTU studentų:

Tarptautiniai KTU studentai – lygiateisiai KTU bendruomenės nariai. Iki šiol tebejaučiama didelė jų atskirtis nuo lietuvių tiek akademiniais, tiek socialiniais klausimais. Kasdien jiems tenka susidurti su aibe problemų, kurios lietuvių studentų atžvilgiu jau buvo išspręstos prieš daugelį metų. Naudodamasi tarptautinių studentų atstovavimo komitetu ir bendra lygiateisiškumo politika, KTU SA didins tarptautinių studentų įsitraukimą į studentams skirtus renginius, konferencijas, susitikimus, savanorystę ir studentų atstovavimą, tuo pat metu sekdama esamą progresą.

KTU SA prižiūri ir vertina studentiškų organizacijų veiklą:

Organizacija, kurioje buriasi aktyvūs, komunikabilūs ir žingeidūs studentai yra studentiškos kultūros židinys. Tokių židinių KTU yra dešimtys, tad KTU SA apjungs studentiškas organizacijas, taip sukurdama bendradarbiavimo tinklą, leidžiantį mokytis vieniems iš kitų, reikšti bendras nuomones studentų kultūros klausimais universitete ir mažinti nesveiką konkurenciją dėl prisijungiančių narių. Tokiu būdu KTU SA padidins studentų atstovavimo apimtis ir įtaką universitete.

KTU SA atstovauja bendrabučių klausimais ten gyvenančius KTU studentus:

Ne paslaptis, jog KTU SA atstovavimo bendrabučių klausimais kompetencija daugelį metų priklausė nuo bendradarbiavimo su bendrabučių taryba. Toks netiesioginis atstovavimo metodas nėra efektyvus. Atsižvelgdama į tai, KTU SA į komandą įsitrauks bendrabutyje gyvenantį atstovą ir organizuos atstovavimo bendrabučiuose restruktūrizaciją, kad galėtų nešti tiesioginę atsakomybę ir vykdyti atskaitomybę studentams.

Per semestrą pateiktų apeliacijų ir skundų skaičius yra ne mažesnis nei 1% studentų skaičiaus:

Kiekviename fakultete, daugelyje modulių pasitaiko situacijų, kai dėstytojas nebūna visiškai teisus ir studentas dėl įvairių priežasčių nukenčia. Daugelis su tuo susitaiko ir tik labai retais atvejais studentas išdrįsta prieštarauti ir parašo skundą arba apeliaciją. 2018 m. pavasario semestre tokių buvo vos 5, t.y. 0,05% studentų skaičiaus. KTU SA, grįsdama savo misiją ugdyti pačius save atstovaujančius studentus, švies ir mokys KTU studentus apie apeliacijų ir skundų tvarką, dalyvaus iš to kylančiuose ginčuose su dėstytojais ir administracija, taip identifikuodama problemas studijų procese. Studentų dėka iškeltos problemos padės matyti realią situaciją studijų metu ir KTU SA turės argumentus bei pavyzdžius inicijuodama sprendimus viso universiteto lygmeniu.

Komunikacijos pasiekiamumas organizacijos viduje siekia 80% KTU SA narių ir kandidatų narius, o organizacijos išorėje – 50% nuo esamų KTU studentų skaičiaus:

Komunikacija skėtinėje organizacijoje svarbi, bet tuo pačiu ir itin sudėtinga atsakomybė, veikiama daugybės faktorių. Pagrindinis matas tam – pasiekiamumas. Šiandien prieinami įrankiai leidžia tai matuoti, tad KTU SA restruktūrizuos vidinės komunikacijos grandinę ir įsteigs naują pareigybę efektyviai vidaus ir išorės komunikacijai užtikrinti. Dabartinis krūvis, tenkantis informacijos ir ryšių su visuomene komitetui bei vadovams neužtikrina patikimos informacinės sklaidos organizacijoje ir nėra pakankamai aktyvus už jos ribų.

Kontaktai

K.Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas
tel. +370 (37) 300 857
e. p. info@ktusa.lt

Naujienos

Įvykiai

Studentams

Informacija apie LSP, savanorystę, tarptautinius projektus, dokumentus ir kt.

Plačiau
 

Noriu prisijungti

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku