Devyni studentai, su įvairiaspalviais rūbais ant kurių KTU studentų atstovybės logotipai, nueinantys gatve

Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė

Tai viena didžiausių ir perspektyviausių organizacijų visoje Lietuvoje veikliems, atsakingiems ir iniciatyviems studentams, norintiems ir galintiems atstovauti visų Universiteto studentų interesams, spręsti vis atsirandančias problemas ir įgyti nepakeičiamų įgūdžių.

KTU SA veikla

Siekiame, jog kiekvieno studento balsas būtų išgirstas, o studijų metai nepamirštami. Todėl atstovaujame studentų interesus Universitete ir už jo ribų. Rūpinamės studijų kokybe, socialine gerove integracija, bendrabučių ir stipendijų klausimais. Organizuojame mokymus, pirmakursių stovyklas, kultūrinius ir pramoginius renginius tokius kaip „Įvadinė savaitė“, „Naktinis krepšinis“, „Mėtiniai LED’ai“.

KTU studentų gerove rūpinamės jau daugiau nei 30 metų ir kasdien vadovaujamės KTU SA himno eilutėmis: „Tokie kaip tu ir aš, ir ji / Šiandien rytojų stato!“

KTU SA sudėtis

KTU SA nariais gali būti turintys Lietuvos Respublikos pilietybę ar Lietuvos Respublikoje gyvenantys akredituoti KTU ar jungtinių studijų programų studentai. Daugiau informacijos apie narystę organizacijoje ir priklausymą jos organams yra išdėstyta KTU SA įstatuose, kuriuos gali rasti mūsų naujajame tinklapyje.

KTU SA jungia 8-ias fakultetines studentų atstovybes. Kiekviena iš jų turi savus narius, renginius bei tradicijas. Dažniausiai fakultetinės atstovybės yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir fakulteto administracijos. Taip pat, tai studentai, kurie pirmakursius supažindina su universitetu, kuruodami pirmakursių grupes, organizuodami stovyklas bei krikštynas. Fakultetinė studentų atstovybė – tai vieta, kur studentas visada gali kreiptis, kai jam kyla rūpesčių, nesutarimų su dėstytojais ar tiesiog turi gausybę idėjų savo fakultete, kurias FSA gali padėti įgyvendinti.

KTU SA prezidentas Justas Čėsna
Justas Čėsna

KTU SA prezidentas
tel. +370 620 52 640
el. p. prezidentas@ktusa.lt

 

Aplankyk mus naujajame KTU SA tinkalapyje

Detaliau apie studentų atstovybę, atstovavimą universitete ir bendrabučiuose bei kitus studentams aktualius klausimus rasi naujajame KTU SA tinklalapyje.

KTU SA Lietuvos studentų sąjungos asamblėjoje 2023
 

Kontaktai

Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė

K. Donelaičio g. 73, LT- 44249 Kaunas
tel. +370 654 86 217
el. p. info@ktusa.lt
Įmonės kodas: 193422865