Studentams

Informacija apie LSP, savanorystę, tarptautinius projektus, dokumentus ir kt.

 

Seniūnams

Seniūnas – akademinės grupės balsas. Jis turi atstovauti savo grupės interesus susitikimuose su studentų atstovybe, fakulteto administracija, apvaliųjų stalų metu, fokus grupėse. Šios pareigos yra itin svarbios siekiant geresnės studijų aplinkos, nes seniūnai padeda tobulėti universitetui, jo bendruomenei bei studentų atstovybei.

Seniūnų pareigos bei rinkimo tvarka:
– Nuostatai
– Seniūnų protokolas

 

Bendrabučiai

Bendrabučių komitetas – 12-kos Universiteto bendrabučių bendruomenę jungiantis valdymo organas KTU studentų atstovybėje, pakeitęs anksčiau buvusią Bendrabučių Tarybą. Kiekvieno bendrabučio koordinatoriaus tikslas ne tik ugdyti bendruomeniškumą, bet ir būti studentų balsu, nešančiu vieningą gyventojų nuomonę.
Visi KTU bendrabučiai įsikūrę studentų miestelyje ar netoli jo. Daugelyje jų įrengtos mokymosi, laisvalaikio erdvės, savitarnos skalbyklos, bevielis internetas. Norint daugiau sužinoti apie bendrabučius, apgyvendinimą ar rezervaciją apsilankykite https://bendrabuciai.ktu.edu/.

Justas Čėsna

KTU SA Prezidentas

tel. +370 62052640
e. p. prezidentas@ktusa.lt

Bendrabučių administracijos kontaktai

Pareigos Asmuo El. paštas
2, 3, 4 bendrabučių valdytoja Reda Muliuolytė reda.muliuolyte@ktu.lt
5, 7, 8 bendrabučių valdytoja Odeta Bulotienė odeta.bulotiene@ktu.lt
10, 11, 16 bendrabučių valdytoja Kristina Klimova kristina.klimova@ktu.lt
13, 14, 15 bendrabučių valdytoja, administratorė Irena Šadzevičiūtė-Skupskienė irena.sadzeviciute@ktu.lt
Studentų apgyvendinimo centro vadovė Indrė Karbauskienė indre.karbauskiene@ktu.lt
Studentų reikalų departamento direktorė Kristina Skučienė kristina.skuciene@ktu.lt
Turto administravimo direktorius Gediminas Kasilauskas gediminas.kasilauskas@ktu.lt

Bendrabučių koordinatorių kontaktai

 

Bendrabutis Pirmininkas Tel. nr. El. paštas
2 Karolina Reikertaitė +370 641 26 347 karolina.reikertaite@ktu.edu
3 Vakarė Prisiažniukaitė +370 671 51 413 vakare.prisiazniukaite@ktu.edu
4 Tautvilė Bartkutė +370 600 40 295 tautvile.bartkute@ktu.edu
5 Sasank Dhara +370 638 17 365 sasank.dhara@ktu.edu
7 Philip Roshan Charuvil +370 633 69 037 philip.charuvil@ktu.edu
8 Irmantė Gudomskaitė +370 647 28 915 irmante.gudomskaite@ktu.edu
11 Justas Pranauskis +370 626 94 780 justas.pranauskis@ktu.edu
13 Iveta Rutkauskaitė +370 689 56 547 iveta.rutkauskaite@ktu.edu
14 Laimonas Milašauskas +370 632 77 988 laimonas.milasauskas@ktu.edu
15 Karolis Girdenis +370 624 93 611 karolis.girdenis@ktu.edu
16 Dominykas Jankauskas +370 672 60 482 dominykas.jankauskas@ktu.edu
 

Dokumentai

Atributika

KTU SA logotipas Formatas: EPS, PNG
KTU SA stiliaus gairės
KTU SA himnas  Įrašas
KTU FSA logotipai  Formatas: EPS, PNG

KTU SA Konferencija yra aukščiausias KTU SA valdymo organas. Jos metu būna renkamas naujas studentų atstovybės prezidentas, KTU Senato bei KTU Tarybos nariai.

Vykusių Konferencijų protokolus galima rasti čia.

Parlamentas yra KTU SA kolegialus valdymo organas, kurio metu FSA pirmininkai ir Prezidentas ten priima studentų atstovybei svarbiausius sprendimus.

2011 m. – 2017 m. vykusių KTU Studentų atstovybės parlamentų posedžių protokolus galima galima peržiūrėti čia.
Nuo 2018 m. vykusių KTU Studentų atstovybės parlamentų posedžių protokolus galima galima peržiūrėti čia.

KTU Studentų atstovybės svarbiausius teisinius dokumentus galite rasti čia.

KTU Studentų atstovybės dokumentų formas galima rasti čia.

KTU Studentų atstovybės privatumo politiką galima rasti čia.

KTU Studentų atstovybės veiklos ataskaitos:

Informaciją apie KTU Studentų atstovybės veiklą nuo 2011 iki 2014 metų galima rasti čia.

 

Lietuvos studento pažymėjimas

LSP teikiamos lengvatos ir nuolaidos

 • LSP prireiks naudojantis aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, taip pat laikant egzaminus.
 • Nuolatinių studijų studentai su LSP tarpmiestiniu viešuoju transportu važiuoja 50 % pigiau, o miestų viešuoju transportu – net 80 % pigiau.
 • Ištęstinių studijų studentams viešojo transporto lengvatos netaikomos.
 • Kol LSP gaminamas ar pergaminamas taikomoms lengvatoms laikinas pažymėjimas nėra išduodamas.
 • Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų studentai su LSP dalyvauja nuolaidų programoje, kuri leidžia naudotis nuolaidomis pirkiniams, pramogoms bei įvairioms paslaugoms visoje Lietuvoje. Nuolaidų sąrašą galite rasti tinklapyje LSP.lt/nuolaidos.

LSP grąžinimas

 1. Studentai LSP galės pasilikti sau, jei baigus/nutraukus studijas, jo pažymėjimo galiojimo laikas bus pasibaigęs arba iki jo galiojimo pabaigos tuo metu bus likę mažiau nei 3 savaitės.
 2. Jei studentas baigia/nutraukia studijas ir LSP galiojimo laikas baigiasi daugiau nei po 3 savaičių, studentas PRIVALO nunešti jį į studentų atstovybę (K. Donelaičio g. 73, Kaunas).
 3. Baigus/nutraukus studijas pažymėjimas tampa nebeaktyvus ir buvęs studentas nebegali naudotis LSP. Už neteisėtą LSP naudojimą (LSP naudotojas nebėra studentas) asmenys baudžiami.

Pametus LSP

Pametus LSP ir norint užsisakyti naują, atliekami šie žingsniai:

 1. LSP profilyje pažymima, jog senas LSP pamestas. Jei tokios galimybės savo profilyje nematai, kreipkis į LSP Koordinatorių el.paštu lsp@ktusa.lt arba telefonu +370 684 22 136.
 2. Naujas pažymėjimas užsakomas LSP sistemoje.

Pametus LSP ir nenorint užsisakyti naujo pažymėjimo, atliekami šie žingsniai:

 1. LSP profilyje pažymima, jog senas LSP pamestas. Jei tokios galimybės savo profilyje nematai, kreipkitės į savo aukštosios mokyklos studentų savivaldą arba el. paštu pagalba@lsp.lt;
 2. Užpildoma prašymo forma dėl pamesto LSP galiojimo nutraukimo, kurią rasi čia;
 3. Sumokama 100 EUR bauda:

Rekvizitai:

Įmokos kodas: 103087

Gavėjo kodas: 190739547

Gavėjas: Lietuvos studentų sąjunga

Įmoką priimančios įstaigos: AB ,,Swedbank‘‘ LT487300010136548129

Mokėjimo paskirtis: Už negrąžintą LSP

Įmokos suma: 100 EUR

Užpildyta prašymo forma bei mokėjimo kvitas siunčiami lsp@ktusa.lt

LSP yra pavogtas

 1. Jeigu LSP buvo pavogtas, atliekami šie žingsniai:
  1. Užpildoma prašymo forma dėl pavogto LSP galiojimo nutraukimo, kurią rasi čia;
  2. Iš policijos komisariato paimamas išrašas apie pavogtą LSP;
  3. Užpildytas pranešimas bei policijos išrašas siunčiami lsp@ktusa.lt.
  4. Užsisakomas naujas pažymėjimas LSP sistemoje (nepatvirtinus policijos pažymos, naujas LSP nebus išduotas).

Kiti atvejai

Pasikeitus pavardei ir/ar vardui, studijų formui ar kilus kitoms problemoms susijusiomis su LSP susisiekite su LSP koordinatoriumi el.paštu lsp@ktusa.lt arba telefonu +370 684 22 136.

LSP kaina

Pirmos pakopos (Bakalauro) studijose – 16 EUR;

Antros pakopos (Magistro) studijose – 8 EUR;

Vientisosiose studijose – 20 EUR;

Trečios pakopos (Doktorantūros) studijose – 16 EUR;

Rezidentūros studijose – 20 EUR;

Laipsnio nesuteikiančiose studijose – 6 EUR;

Dalinių studijų atvykusiems studentams – 6 EUR.

Kai LSP tose pačiose studijose išduodamas pakartotinai (keičiamas nauju) – 6 EUR.

Primename, kad LSP yra išduodamas iš karto visam studijų laikotarpiui.

Kontaktai

Kilus klausimams ar norint pranešti apie LSP praradimą galima kreiptis:

Inesa Degutytė

KTU SA LSP koordinatorė

tel. +370 62458610
e. p. lsp@ktusa.lt

Adresu: K. Donelaičio g. 73, KTU SA patalpose
Pirmadienį – ketvirtadienį  10.00 – 17.00 val.,
Penktadienį 10.00 – 15.00 val.

D.U.K.

Informacija apie rotaciją, apeliacijas ir skundus, atsiskaitymus ir kt.

Rodyti Daugiau
 

Studentiškų organizacijų rėmimo fondas

Kiekvienais finansiniais metais KTU skiria lėšų studentų organizacijoms remti. Lėšos gali būti skiriamos KTU studentų organizacijų, kurios veikia Kauno technologijos universitete ir vykdo kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę veiklą, projektams paremti.

Studentų organizacijų finansavimo tikslas – užtikrinti studentiškų organizacijų kokybišką darbą, tarpusavio bendradarbiavimą bei žmogiškųjų išteklių potencialo plėtojimą, skatinti studentų organizacijų kultūrines, pilietines iniciatyvas, verslumą, stiprinti studentų organizacijų veiklą vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Lėšų, numatytų KTU studentų organizacijoms remti, skirstymo tvarką reglamentuoja Kauno technologijos universiteto studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašas.

Projektų teikimas rudens semestro veikloms vyksta nuo 2022 m. lapkričio 21 d. iki gruodžio 20 d. Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos formos siunčiamos adresu: laura.mockute@ktu.lt, laiško temoje nurodžius „SO/FSA pavadinimas PROJEKTAS“, pvz.: „FSA SHM projektas“.

Projektų svarstymo posėdyje svarstomi tik laiku atsiųsti, reikalavimus atitinkantys bei tvarkingai parašyti projektai.

Pavasario semestro prioritetiniais projektais laikomi:

• Bendradarbiavimas tarp studentiškų organizacijų.

• Studentų pilietiškumą, kūrybiškumą ir aktyvų laisvalaikį skatinantys projektai;

• Renginiai skirti ir moksleiviams

• Studentų ryšio su universitetu stiprinimas;

• Studentų emocinės gerovės gerinimo veiklos;

• Nauji projektai, kurie dar nebuvo vykdyti ar įgyvendinti.

Dėl projekto rašymo konsultacijos galite kreiptis į:

Jokūbas Matulevičius

KTU SA Organizacinių reikalų koordinatorius

tel. +370 65784312
e. p. jokubas.matulevicus@ktusa.lt

STUDENTŲ LAISVALAIKIO CENTRAS

2009 m. rugsėjį atidarytas vienintelis toks Lietuvoje Kauno technologijos universiteto Studentų laisvalaikio centras (SLC) – tai bene sėkmingiausias bendras KTU ir KTU SA projektas, kurį galite rasti 3 KTU bendrabutyje (Studentų g. 69).

Studentų laisvalaikio centras – tai vieta, kur studentai gali užsukti pailsėti, pažaisti ar pabendrauti su draugais bei mokytis. SLC yra suskirstytas zonomis, todėl studentas atras sau patogiausią vietą. Taip pat, čia galima visiškai nemokamai pažaisti biliardą, stalo tenisą, stalo futbolą, oro ritulį, įvairius stalo žaidimus bei Xbox. SLC patalpose vyksta įvairūs renginiai, tokie kaip stalo žaidimų vakarai, turnyrai, filmų vakarai bei kitų tipų renginiai. Norint sužinoti daugiau informacijos ar matyti artėjančius renginius, sekite mus FB: KTU Studentų laisvalaikio centras.

SLC atviras lankytojams darbo dienomis
09:00 – 02:00 (penktadieniais 09:00 – 18:00).
Bendrauk. Atsipūsk. Susipažink.
Užeik!

SLC atviras lankytojams darbo dienomis
09:00 – 02:00 (penktadieniais 09:00 – 18:00).

Bendrauk. Atsipūsk. Susipažink.

Užeik!

Jei nori tapti mūsų komandos dalimi parašyk: bit.ly/SLCpriemimas

Arba kreipkis į SLC koordinatorių:

Benas Luščikas

SLC koordinatorius

tel. +370 60326374
e. p. benas.luscikas@ktu.lt

 

Tarptautiniai projektai

Nori aplankyti Londoną? Kiprą? O gal domiesi kaip šiandien gyvena kaimynai lenkai? Nori keliauti ir pažinti, tačiau manai, jog šiandien kelionės – ne Tavo kišenei?

Sek „KTU SA Tarptautiniai Projektai“ naujienas ir keliauk atstovauti KTU SA tarptautiniuose projektuose už minimalią ir studentui „įkandamą“ kainą!

Tai ne tik galimybė pakeliauti, pažinti kitas šalis, bet ir susirasti naujų draugų iš įvairiausių pasaulio kampų, pažinti skirtingas kultūras, lavinti šnekamąją anglų ir/ar kitą užsienio kalbą, linksmai praleisti laiką jaunatviškoje kompanijoje…

Iškilus bet kokiam klausimui visada gali kreiptis paštu:
projektai@ktusa.lt.