Studentams

Informacija apie LSP, savanorystę, tarptautinius projektus, dokumentus ir kt.

Savanorystė

KTU savanoriai – tai svarbiausia universitete organizuojamų veiklų dedamoji dalis. Be šių žmonių neapsieina nei vienas renginys. Savanorystė atveria galimybes kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus rasės, įsitikinimų. Tai vieta, kurioje galėsi save išbandyti įvairiose srityse, įveikti naujus išbandymus, kurti ryšius su naujais žmonėmis, galbūt netgi pradėti karjerą. Taip pat, savanoriai dalyvauja motyvacinėje programoje ir Badgecraft sistemoje, kurioje yra vertinami jų pasiekimai. Prisijunk, mūsų daug ir mes jėga!

Kontaktai

Eimantas Romanovas
eimantas.romanovas@ktusa.lt
Tel.: +370 (629) 78 293

Robertas Rožinskas
robertas.rozinskas@ktusa.lt
Tel.: +370 (630) 37 207

Dokumentai

Atributika

KTU SA logotipas Formatas: EPS, PNG
KTU SA stiliaus gairės
KTU SA himnas  Įrašas
KTU FSA logotipai  Formatas: EPS, PNG

KTU SA Konferencija yra aukščiausias KTU SA valdymo organas. Jos metu būna renkamas naujas studentų atstovybės prezidentas, KTU Senato bei KTU Tarybos nariai.

Vykusių Konferencijų protokolus galima rasti čia.

Parlamentas yra KTU SA kolegialus valdymo organas, kurio metu FSA pirmininkai ir Prezidentas ten priima studentų atstovybei svarbiausius sprendimus.

Vykusių KTU Studentų atstovybės parlamentų posedžių protokolus galima galima peržiūrėti čia.

KTU Studentų atstovybės svarbiausius teisinius dokumentus galite rasti čia.

Informaciją apie KTU Studentų atstovybės veiklą per paskutinius metus galima rasti čia.

Lietuvos studento pažymėjimas

LSP teikiamos lengvatos ir nuolaidos

 • LSP prireiks naudojantis aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, taip pat laikant egzaminus.
 • Nuolatinių studijų studentai su LSP tarpmiestiniu viešuoju transportu važiuoja 50 % pigiau, o miestų viešuoju transportu – net 80 % pigiau.
 • Ištęstinių studijų studentams viešojo transporto lengvatos netaikomos.
 • Kol LSP gaminamas ar pergaminamas taikomoms lengvatoms laikinas pažymėjimas nėra išduodamas.
 • Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų studentai su LSP dalyvauja nuolaidų programoje, kuri leidžia naudotis nuolaidomis pirkiniams, pramogoms bei įvairioms paslaugoms visoje Lietuvoje. Nuolaidų sąrašą galite rasti tinklapyje LSP.lt/nuolaidos.

LSP užsakymas

Norint užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą, atliekami šie žingsniai:

 1. Registracija LSP sistemoje (https://lsp.lt/) ir naujo LSP užsakymas;
 2. Gavus patvirtinimą apie pagamintą LSP nuvykti į pasirinktą pažymėjimo pristatymo vietą ir atsiimti naują LSP.

Gaminamo LSP būseną galima stebėti tinklapyje www.lsp.lt prisijungus prie savo paskyros.

LSP grąžinimas

 1. Studentai LSP galės pasilikti sau, jei baigus/nutraukus studijas jo pažymėjimo galiojimo laikas bus pasibaigęs arba iki jos galiojimo pabaigos tuo metu bus likę mažiau nei trys savaitės.
 2. Jei studentas baigia/nutraukia studijas ir LSP galiojimo laikas baigiasi daugiau nei po trijų savaičių, studentas PRIVALO lsp.ltpažymėti, jog grąžino LSP ir nunešti jį į bet kurį banko skyrių, kuriame galima užsisakyti LSP. Nunešus pažymėjimą bus išmušta skylė ir pažymėjimas bus grąžintas studentui.
 3. Baigus/nutraukus studijas pažymėjimas tampa nebeaktyvus ir buvęs studentas nebegali naudotis LSP. Už neteisėtą LSP naudojimą (LSP naudotojas nebėra studentas) asmenys bus baudžiami.

Pametus LSP

Pametus LSP ir norint užsisakyti naują pažymėjimą atliekami šie žingsniai:

 1. Užpildoma pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai;
 2. Užpildytas pranešimas pristatomas LSP koordinatorei (K. Donelaičio g. 73, 3 kabinetas);
 3. Naujas pažymėjimas užsakomas LSP sistemoje (https://lsp.lt/)

Pametus LSP ir nenorint užsisakyti naujo pažymėjimo atliekami šie žingsniai:

 1. Užpildoma pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai;
 2. Susimokama 37,65 EUR bauda;

Rekvizitai:
Įmokos kodas: 103087
Gavėjo kodas: 190739547
Gavėjas: Lietuvos studentų sąjunga
Įmoką priimančios įstaigos: AB ,,Swedbank‘‘ LT547300010102444082
Mokėjimo paskirtis: Už negrąžintą LSP
Įmokos suma: 37,65 EUR

 1. Užpildytas pranešimas bei mokėjimo kvitas pristatomas LSP koordinatorei (K. Donelaičio g. 73, 3 kabinetas).

LSP yra pavogtas

Jeigu LSP buvo pavogtas, atliekami šie žingsniai:

 1. Užpildoma pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai;
 2. Iš policijos komisariato pasiimamas išrašas apie pavogtą LSP;
 3. Užpildytas pranešimas bei policijos išrašas pristatomi LSP koordinatorei (K. Donelaičio g. 73, 3 kabinetas).
 4. Užsisakomas naujas pažymėjimas (LSP sistemoje) https://lsp.lt/

Kiti atvejai

Pasikeitus pavardei ir/arba vardui, studijų formai ir/arba fakultetui, pažymėjimas buvo sugadintas:

 • Kreiptis į LSP koordinatorę;
 • Užsisakyti naują LSP sistemoje https://lsp.lt/

LSP kaina

LSP kainos skirtingose studijų pakopose:
Pirmos pakopos studijose – 12 EUR;
Antros pakopos studijose – 6 EUR;
Vientisosiose studijose – 16 EUR;
Trečios pakopos studijose – 12 EUR;
Rezidentūros studijose – 16 EUR;
Laipsnio nesuteikiančiose studijose – 4,50 EUR;
Dalinių studijų atvykusiems studentams – 4,50 EUR.

Kai LSP tose pačiose studijose išduodamas pakartotinai (keičiamas nauju) – 4,50 EUR.
LSP pratęsiamas (LSP keičiamas nauju) studentams, pradėjusiems studijas iki 2011 rugpjūčio 31d. (įskaitytinai) – ne daugiau 4,50 EUR.

Kontaktai

Kilus klausimams ar norint pranešti apie LSP praradimą galima kreiptis:
Koordinatorius: Karolina Danišauskaitė
Tel. nr. +370 673 43979
El. paštu: lsp@ktusa.lt

Adresu: K. Donelaičio g. 73, KTU SA patalpose
Pirmadienį – ketvirtadienį  10.00 – 17.00 val.,
Penktadienį 10.00 – 15.00 val.

Studentiškų organizacijų rėmimo fondas

Kiekvienais finansiniais metais KTU skiria lėšų studentų organizacijoms remti. Lėšos gali būti skiriamos KTU studentų organizacijų, kurios veikia Kauno technologijos universitete ir vykdo kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę veiklą, projektams paremti.

Studentų organizacijų finansavimo tikslas – užtikrinti studentiškų organizacijų kokybišką darbą, tarpusavio bendradarbiavimą bei žmogiškųjų išteklių potencialo plėtojimą, skatinti studentų organizacijų kultūrines, pilietines iniciatyvas, verslumą, stiprinti studentų organizacijų veiklą vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Lėšų, numatytų KTU studentų organizacijoms remti, skirstymo tvarką reglamentuoja Kauno technologijos universiteto studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašas.

Šiuo metu vyksta 2018 m. pavasario semestro projektų teikimas.

Užpildytas projektų paraiškos formas siųsti adresu: viktorija.baltrunaite@ktu.lt iki gruodžio 19 d., 23 val. 59 min., laiško temoje nurodžius „PROJEKTAS“. Atspausdintas ir pasirašytas paraiškas atnešti į KTU Studentų departamentą (Studentų g. 50), 167 kab. iki gruodžio 20 d. 17 val.

Projektų svarstymo posėdyje bus svarstomi tik laiku atsiųsti ir atnešti, reikalavimus atitinkantys projektai.

Prioritetiniais projektais bus laikomi tik nauji projektai, kurie nebuvo vykdyti ar įgyvendinti.

Konsultuotis projekto rašymo metu galite su KTU SA Projektų ir tarptautinių ryšių koordinatore Indre Davainyte indre.davainyte@ktusa.lt, tel.: +370 653 72 510.

D. U. K.

Neišlaikytą per sesiją egzaminą galima perlaikyti vieną kartą nemokamai perlaikymų savaitės metu (paskutiniąją sesijos savaitę), o perlaikant antrąjį kartą, egzaminą galima perlaikyti iki sesijos pabaigos su skolos lapeliu (kaina 15 EUR). Esant svarbioms priežastims, dekanas savo įsakymu gali studentui šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip iki pirmojo naujo semestro mėnesio pabaigos.

Skolos lapelis nekainuoja, kai studentas susirgus, praneša raštinei apie susirgimą, o pasveikęs ne vėliau kaip per 3 dienas pristato į raštinę gydytojo išrašą patvirtinantį ligą.
Jei sergant jis praleido egzaminą- jį gali rašyti nemokamai sesijos metu.

Tai galutinio vertinimo už modulį neturėjimas semestro pabaigoje t.y. neatsiskaitytas semestro savarankiškas darbas (SSD), dėl ko studentas neprileidžiamas prie egzamino, arba neatsiskaitytas egzaminas.

Jeigu yra neatsiskaitytas tik egzaminas, jį galima laikyti eksternu. Organizuojamas tuomet, kai šis modulis yra  vedamas (pvz.: kitais metais). Kaina – 30 eur.

Jeigu neatsiskaityta už SSD ir neįrašyta įskaita, reikia kartoti visą modulį. Fakulteto studijų centre reikia parašyti prašymą, kuriame semestre nori jį kartoti (kartojama tuomet, kai jis yra vedamas, dažniausiai kitais metais). Kaina – modulio kreditų kiekis * vieno kredito kaina .

 • Baigus semestrą laiku ir be skolų taip pat prieš prasidedant kitam semestrui pranešus universitetui apie studijų nutraukimą.
 • Tapus neįgaliems ir pateikus tai patvirtinančią pažymą.
 • Po rotacijos iškritę iš VF vietos, neturintys akademinių skolų ir per 10 dienų nuo rezultatų paskelbimo nutraukę studijas.
 • Baigus semestrą be skolų ir per 10 dienų po pratęstos sesijos pabaigos pranešus apie studijų nutraukimą.
 • Išvykus į užsienį ir ten užsibaigus semestrą be skolų ir per 10 dienų (po semestro pabaigos) pranešus apie studijų nutraukimą.
 • Studijas nutraukus per pirmą semestrą iki sesijos pradžios.
 • studentai, kurie nutraukia studijas savo noru.
 • studentai, kurie pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Grupė, nepatenkinta dėstytoju, turi parašyti skundą/prašymą ir ant jo surinkti grupės narių parašus. Skunde/prašyme turi būti aiškiai ir argumentuotai nurodyta priežastis dėl kurios norima atsisakyti/pakeisti dėstytą.

Apie susirgimą reikia pranešti savo fakulteto studijų centrui, o pasveikęs, neilgiau kaip per 3 dienas pristatyti į administraciją (raštinę) gydytojo išrašą, kuris patvirtina ligą.

Tai  studento perėjimas iš valstybės nefinansuojamos (VNF) vietos į finansuojamą (VF) ir atvirkščiai. 2017 m. m. įstojusiems studentams galioja rotacijos tvarka su kuria būsi išsamiai supažindintas. Esminiai dalykai:

 • Rotacija galioja tik bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams.
 • Studentai rotuojami už vienerius studijų metus (rugsėjo 1 d. – rugpjūčio 31 d.).
 • Gauti VF vietą gali tik gerai besimokantis studentas – neturintis akademinių skolų ir pasiekęs tipinį ar puikų pasiekimų lygmenį.
 • Lyginamosios eilės (rotuojamų studentų eilės) sudaromos atskirai pagal studijų pakopas, kryptis, kursus, formas (nuolatinės, ištęstinės studijos) ir finansavimą (VF, VNF).
 • Į eilę papuola studentai, kurie: VF – pasiekę tik slenkstinį lygmenį, VNF – pasiekę puikų arba tipinį lygmenį.
 • Jei gaunama VF vieta, per 2 d. d. po lyginamųjų eilių paskelbimo studentai turi parašyti prašymą, jog pereina į ją.
 • Jei prarandama VF vieta, per 2 d. d. po lyginamųjų eilių paskelbimo studentai turi prašyti prašymą, jog pereina iš VF į VNF vietą arba nutraukia studijas. Priešingu atveju yra laikoma, jog studentas studijuoti atsisako, jo studijų sutartis nutraukiama ir reikia sumokėti vieno pusmečio kainą.
 • Puikus: ne mažiau 4/5 modulių vertinimų yra 9-10, kiti – ne žemiau nei tipiniai – 6-8;
 • Tipinis: ne mažiau 3/4 modulių vertinimų yra 9-10 arba 6-8, kiti – 5;
 • Slenkstinis: atsiskaitęs už visus modulius, bet nesiekia tipinio lygmens.

Studentų laisvalaikio centras

2009 m. rugsėjį atidarytas vienintelis toks Lietuvoje Kauno technologijos universiteto Studentų laisvalaikio centras (SLC) – tai bene sėkmingiausias bendras KTU ir KTU SA projektas, kurį galite rasti 3 KTU bendrabutyje (Studentų g. 69).

Čia visiškai nemokamai galite pažaisti biliardą, stalo tenisą, stalo futbolą, įvairius stalo žaidimus bei Xbox. Poilsiui ar mokymuisi čia skirtos net kelios zonos, taip pat mūsų patalpose įsikūrusi „Fresh Spot“ užkandinė darbo dienomis pasiruošusi numalšinti Jūsų alkį ar troškulį. Laisvalaikio centre jūsų laukia gausi studentiška knygų bibliotekėlė, kur galite paskaityti įvairių grožinės literatūros kūrinių bei skirtingoms specialybėms skirtų vadovėlių ar mokomųjų knygų. Pas mus yra organizuojami įvairiausi renginiai iš kurių svarbiausias yra SLC gimtadienis, kurio metu galite sudalyvauti linksmuose turnyruose ir, jei pasiseks, laimėti prizų.

SLC atviras lankytojams darbo dienomis
09:00 – 02:00 (penktadieniais 09:00 – 18:00).

Jei nori tapti mūsų komandos dalimi parašyk – slc@ktusa.lt

Bendrauk. Atsipūsk. Susipažink.

Užeik!

Tarptautiniai projektai

Nori aplankyti Londoną? Kiprą? O gal domiesi kaip šiandien gyvena kaimynai lenkai? Nori keliauti ir pažinti, tačiau manai, jog šiandien kelionės – ne Tavo kišenei?

Sek “KTU SA Tarptautiniai Projektai” naujienas ir keliauk atstovauti KTU SA tarptautiniuose projektuose už minimalią ir studentui “įkandamą” kainą!

Tai ne tik galimybė pakeliauti, pažinti kitas šalis, bet ir susirasti naujų draugų iš įvairiausių pasaulio kampų, pažinti skirtingas kultūras, lavinti šnekamąją anglų ir/ar kitą užsienio kalbą, linksmai praleisti laiką jaunatviškoje kompanijoje…

Iškilus bet kokiam klausimui visada gali kreiptis paštu:
projektai@ktusa.lt.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku