Studentams

Informacija apie LSP, savanorystę, tarptautinius projektus, dokumentus ir kt.

 

Seniūnams

Seniūnas – akademinės grupės balsas. Jis turi atstovauti savo grupės interesus susitikimuose su studentų atstovybe, fakulteto administracija, apvaliųjų stalų metu, fokus grupėse. Šios pareigos yra itin svarbios siekiant geresnės studijų aplinkos, nes seniūnai padeda tobulėti universitetui, jo bendruomenei bei studentų atstovybei.

Seniūnų pareigos bei rinkimo tvarka:
– Nuostatai
– Seniūnų protokolas

 

Bendrabučiai

Bendrabučių komitetas – 12-kos Universiteto bendrabučių bendruomenę jungiantis valdymo organas KTU studentų atstovybėje, pakeitęs anksčiau buvusią Bendrabučių Tarybą. Kiekvieno bendrabučio koordinatoriaus tikslas ne tik ugdyti bendruomeniškumą, bet ir būti studentų balsu, nešančiu vieningą gyventojų nuomonę.
Visi KTU bendrabučiai įsikūrę studentų miestelyje ar netoli jo. Daugelyje jų įrengtos mokymosi, laisvalaikio erdvės, savitarnos skalbyklos, bevielis internetas. Norint daugiau sužinoti apie bendrabučius, apgyvendinimą ar rezervaciją apsilankykite https://bendrabuciai.ktu.edu/.

Viktorija Varnaitė

KTU SA bendrabučių reikalų koordinatorė

tel. +370 653 28 039
e. p. viktorija.varnaite@ktusa.lt

Bendrabučių administracijos kontaktai

Pareigos Asmuo El. paštas
2, 3, 4 bendrabučių valdytoja Reda Muliuolytė reda.muliuolyte@ktu.lt
5, 7, 8 bendrabučių valdytoja Odeta Bulotienė odeta.bulotiene@ktu.lt
10, 11, 16 bendrabučių valdytoja Kristina Klimova kristina.klimova@ktu.lt
13, 14, 15 bendrabučių valdytoja, administratorė Irena Šadzevičiūtė-Skupskienė irena.sadzeviciute@ktu.lt
Bendrabučių grupės vadovė Indrė Karbauskienė indre.karbauskiene@ktu.lt
Studentų reikalų departamento direktorė Kristina Skučienė kristina.skuciene@ktu.lt
Turto administravimo direktorius Gediminas Kasilauskas gediminas.kasilauskas@ktu.lt

Bendrabučių koordinatorių kontaktai

Bendrabutis Pirmininkas Tel. nr. El. paštas
2 Tadas Semionovas +370 613 30 290 tadas.semionovas@ktu.edu
3 Evelina Idzelytė +370 673 70 170 evelina.idzelyte@ktu.edu
4 Ignas Barakauskas +370 636 52 929 ignas.barakauskas@ktu.edu
5 Abhishek Ghosh +370 662 10 015 abhishek.ghosh@ktu.edu
7 Aušrinė Ambrolaitytė +370 690 45 588 ausrine.ambrolaityte@ktu.edu
8 Irmantė Gudomskaitė +370 647 28 915 irmante.gudomskaite@ktu.edu
11 Dovilė Pupeikytė +370 623 70 900 dovile.pupeikyte@ktu.edu
13 Iveta Rutkauskaitė +370 689 56 547 iveta.rutkauskaite@ktu.edu
14 Matas Latvėnas +370 603 02 163 matas.latvenas@ktu.edu
15 Viktorija Varnaitė +370 653 28 039 viktorija.varnaite@ktusa.lt
16 Ugnė Zakaitė +370 647 28 781 ugne.zakaite@ktu.edu
 

Savanorystė

KTU savanoriai – tai svarbiausia universitete organizuojamų veiklų dedamoji dalis. Be šių žmonių neapsieina nei vienas renginys. Savanorystė atveria galimybes kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus rasės, įsitikinimų. Tai vieta, kurioje galėsi save išbandyti įvairiose srityse, įveikti naujus išbandymus, kurti ryšius su naujais žmonėmis, galbūt netgi pradėti karjerą. Taip pat, savanoriai dalyvauja motyvacinėje programoje ir Badgecraft sistemoje, kurioje yra vertinami jų pasiekimai. Prisijunk, mūsų daug ir mes jėga!

Savanorystės tvarkos aprašą gali rasti čia.

Kotryna Kanapkaitė

KTU SA žmogiškųjų išteklių koordinatorė

tel. +370 608 24 653
e. p. kotryna.kanapkaite@ktusa.lt

 

Dokumentai

Atributika

KTU SA logotipas Formatas: EPS, PNG
KTU SA stiliaus gairės
KTU SA himnas  Įrašas
KTU FSA logotipai  Formatas: EPS, PNG

KTU SA Konferencija yra aukščiausias KTU SA valdymo organas. Jos metu būna renkamas naujas studentų atstovybės prezidentas, KTU Senato bei KTU Tarybos nariai.

Vykusių Konferencijų protokolus galima rasti čia.

Parlamentas yra KTU SA kolegialus valdymo organas, kurio metu FSA pirmininkai ir Prezidentas ten priima studentų atstovybei svarbiausius sprendimus.

2011 m. – 2017 m. vykusių KTU Studentų atstovybės parlamentų posedžių protokolus galima galima peržiūrėti čia.
Nuo 2018 m. vykusių KTU Studentų atstovybės parlamentų posedžių protokolus galima galima peržiūrėti čia.

KTU Studentų atstovybės svarbiausius teisinius dokumentus galite rasti čia.

KTU Studentų atstovybės dokumentų formas galima rasti čia.

KTU Studentų atstovybės privatumo politiką galima rasti čia.

KTU Studentų atstovybės veiklos ataskaitos:

Informaciją apie KTU Studentų atstovybės veiklą nuo 2011 iki 2014 metų galima rasti čia.

 

Lietuvos studento pažymėjimas

LSP teikiamos lengvatos ir nuolaidos

 • LSP prireiks naudojantis aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, taip pat laikant egzaminus.
 • Nuolatinių studijų studentai su LSP tarpmiestiniu viešuoju transportu važiuoja 50 % pigiau, o miestų viešuoju transportu – net 80 % pigiau.
 • Ištęstinių studijų studentams viešojo transporto lengvatos netaikomos.
 • Kol LSP gaminamas ar pergaminamas taikomoms lengvatoms laikinas pažymėjimas nėra išduodamas.
 • Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų studentai su LSP dalyvauja nuolaidų programoje, kuri leidžia naudotis nuolaidomis pirkiniams, pramogoms bei įvairioms paslaugoms visoje Lietuvoje. Nuolaidų sąrašą galite rasti tinklapyje LSP.lt/nuolaidos.

LSP grąžinimas

 1. Studentai LSP galės pasilikti sau, jei baigus/nutraukus studijas, jo pažymėjimo galiojimo laikas bus pasibaigęs arba iki jo galiojimo pabaigos tuo metu bus likę mažiau nei 3 savaitės (išskyrus VU studentus).
 2. Jei studentas baigia/nutraukia studijas ir LSP galiojimo laikas baigiasi daugiau nei po 3 savaičių, studentas PRIVALO nunešti jį į studentų atstovybę (K. Donelaičio g. 73, Kaunas). Nunešus pažymėjimą bus išmušta skylė ir pažymėjimas bus grąžintas studentui.
 3. Baigus/nutraukus studijas pažymėjimas tampa nebeaktyvus ir buvęs studentas nebegali naudotis LSP. Už neteisėtą LSP naudojimą (LSP naudotojas nebėra studentas) asmenys baudžiami.

Pametus LSP

Pametus LSP ir norint užsisakyti naują pažymėjimą atliekami šie žingsniai:

 1. Užpildoma pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai;
 2. Užpildytas pranešimas pristatomas LSP koordinatoriui (K. Donelaičio g. 73, 3 kabinetas);
 3. Naujas pažymėjimas užsakomas LSP sistemoje (https://lsp.lt/)

Pametus LSP ir nenorint užsisakyti naujo pažymėjimo atliekami šie žingsniai:

 1. Užpildoma pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai;
 2. Susimokama 37,65 EUR bauda;

Rekvizitai:
Įmokos kodas: 103087
Gavėjo kodas: 190739547
Gavėjas: Lietuvos studentų sąjunga
Įmoką priimančios įstaigos: AB ,,Swedbank‘‘ LT547300010102444082
Mokėjimo paskirtis: Už negrąžintą LSP
Įmokos suma: 37,65 EUR

 1. Užpildytas pranešimas bei mokėjimo kvitas pristatomas LSP koordinatoriui (K. Donelaičio g. 73, 3 kabinetas).

LSP yra pavogtas

Jeigu LSP buvo pavogtas, atliekami šie žingsniai:

 1. Užpildoma pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai;
 2. Iš policijos komisariato pasiimamas išrašas apie pavogtą LSP;
 3. Užpildytas pranešimas bei policijos išrašas pristatomi LSP koordinatoriui (K. Donelaičio g. 73, 3 kabinetas).
 4. Užsisakomas naujas pažymėjimas (LSP sistemoje) https://lsp.lt/

Kiti atvejai

Pasikeitus pavardei ir/arba vardui, studijų formai ir/arba fakultetui, pažymėjimas buvo sugadintas:

 • Kreiptis į LSP koordinatorių;
 • Užsisakyti naują LSP sistemoje https://lsp.lt/

LSP kaina

LSP kainos skirtingose studijų pakopose:
Pirmos pakopos studijose – 16 EUR;
Antros pakopos studijose – 8 EUR;
Vientisosiose studijose – 20 EUR;
Trečios pakopos studijose – 16 EUR;
Rezidentūros studijose – 20 EUR;
Laipsnio nesuteikiančiose studijose – 6 EUR;
Dalinių studijų atvykusiems studentams – 6 EUR.

Kai LSP tose pačiose studijose išduodamas pakartotinai (keičiamas nauju) – 6 EUR.

Kontaktai

Kilus klausimams ar norint pranešti apie LSP praradimą galima kreiptis:

Rokas Barisa

KTU SA administratorius ir LSP koordinatorius

tel. +370 607 93 574
e. p. rokas.barisa@ktusa.lt

Adresu: K. Donelaičio g. 73, KTU SA patalpose
Pirmadienį – ketvirtadienį  10.00 – 17.00 val.,
Penktadienį 10.00 – 15.00 val.

D.U.K.

Informacija apie rotaciją, apeliacijas ir skundus, atsiskaitymus ir kt.

Rodyti Daugiau
 

Studentiškų organizacijų rėmimo fondas

Kiekvienais finansiniais metais KTU skiria lėšų studentų organizacijoms remti. Lėšos gali būti skiriamos KTU studentų organizacijų, kurios veikia Kauno technologijos universitete ir vykdo kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę veiklą, projektams paremti.

Studentų organizacijų finansavimo tikslas – užtikrinti studentiškų organizacijų kokybišką darbą, tarpusavio bendradarbiavimą bei žmogiškųjų išteklių potencialo plėtojimą, skatinti studentų organizacijų kultūrines, pilietines iniciatyvas, verslumą, stiprinti studentų organizacijų veiklą vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Lėšų, numatytų KTU studentų organizacijoms remti, skirstymo tvarką reglamentuoja Kauno technologijos universiteto studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašas.

Šiuo metu vyksta 2020 m. rudens semestro projektų teikimas.

Užpildytas, pasirašytas ir nuskenuotas projektų paraiškos formas siųsti adresu: augustas.bikas@ktu.lt nuo gegužės 4 d. iki gegužės 31 d., 23 val. 59 min., laiško temoje nurodžius „SO/FSA pavadinimas PROJEKTAS“, pvz.: “FSA SHM projektas”.

Projektų svarstymo posėdyje bus svarstomi tik laiku atsiųsti ir atnešti, reikalavimus atitinkantys bei tvarkingai parašyti projektai.

Rudens semestro prioritetiniais projektais laikomi:

 • Projektai, orientuoti į tarptautinių studentų integracijos universiteto bendruomėje gerinimą, didinantys universiteto tarptautiškumą bei garsinantys KTU vardą už Lietuvos ribų.
 • Projektai, orientuoti į mokėjimo mokytis bei komunikacijos kompetencijų ugdymą.
 • Nauji projektai, kurie dar nebuvo vykdyti ar įgyvendinti.

Šiuos prioritetus apimantys arba jais grįsti projektai turės didesnes finansavimo galimybes.

Konsultuotis projekto rašymo metu galite su

Augustinas Butkus

KTU SA organizacinių reikalų koordinatorius

tel. +370 610 68 203
e. p. augustinas.butkus@ktusa.lt

STUDENTŲ LAISVALAIKIO CENTRAS

2009 m. rugsėjį atidarytas vienintelis toks Lietuvoje Kauno technologijos universiteto Studentų laisvalaikio centras (SLC) – tai bene sėkmingiausias bendras KTU ir KTU SA projektas, kurį galite rasti 3 KTU bendrabutyje (Studentų g. 69).

Čia visiškai nemokamai galite pažaisti biliardą, stalo tenisą, stalo futbolą, įvairius stalo žaidimus bei Xbox. Poilsiui ar mokymuisi čia skirtos net kelios zonos. Laisvalaikio centre jūsų laukia gausi studentiška knygų bibliotekėlė, kur galite paskaityti įvairių grožinės literatūros kūrinių bei skirtingoms specialybėms skirtų vadovėlių ar mokomųjų knygų. Pas mus yra organizuojami įvairiausi renginiai iš kurių svarbiausias yra SLC gimtadienis, kurio metu galite sudalyvauti linksmuose turnyruose ir, jei pasiseks, laimėti prizų.

SLC atviras lankytojams darbo dienomis
09:00 – 02:00 (penktadieniais 09:00 – 18:00).

Bendrauk. Atsipūsk. Susipažink.

Užeik!

Jei nori tapti mūsų komandos dalimi parašyk – slc@ktusa.lt

Arba kreipkis į SLC koordinatorių:

Paula Juozaitytė

SLC koordinatorė

Studentų g. 69, Kaunas
tel. +370 691 71 235
e. p. paula.juozaityte@ktu.lt

 

Tarptautiniai projektai

Nori aplankyti Londoną? Kiprą? O gal domiesi kaip šiandien gyvena kaimynai lenkai? Nori keliauti ir pažinti, tačiau manai, jog šiandien kelionės – ne Tavo kišenei?

Sek “KTU SA Tarptautiniai Projektai” naujienas ir keliauk atstovauti KTU SA tarptautiniuose projektuose už minimalią ir studentui “įkandamą” kainą!

Tai ne tik galimybė pakeliauti, pažinti kitas šalis, bet ir susirasti naujų draugų iš įvairiausių pasaulio kampų, pažinti skirtingas kultūras, lavinti šnekamąją anglų ir/ar kitą užsienio kalbą, linksmai praleisti laiką jaunatviškoje kompanijoje…

Iškilus bet kokiam klausimui visada gali kreiptis paštu:
projektai@ktusa.lt.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku