Eglė Bobinaitė: technologijų universitetas pateisina savo vardą

Svarbiausios | 2020-05-06

Kauno technologijos universitete dėl šalyje įvesto karantino bei atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimus, nuo kovo 30 dienos startavo nuotolinis studijų procesas. Šis nuotolinis mokymas ir mokymasis yra iššūkis tiek besimokinantiems studentams, tiek universiteto darbuotojams bei dėstytojams. Todėl tuo metu kilo klausimas – kaip galima kokybiškai perteikti studijų medžiagą nuotoliniu būdu ir, kaip ją studentams paprastai ir lengvai įsisavinti esant neakademinėje aplinkoje?

Norėdama prisidėti prie kokybiško mokslo aplinkos kūrimo bei išvengti kuo daugiau galimų problemų, KTU studentų atstovybė dar prieš nuotolinio mokymosi pradžią vykdė tyrimą dėl būtinų mokymosi aspektų. Apklausa nustebino ne tik gautais rezultatais, bet ir studentų aktyvumu ją pildant. Pateikti atsakymai išryškino svarbias problemines sritis, kurios ypač aktualios vykdant nuotolinį studijų procesą – virtualių mokymosi aplinkų prieinamumas bei išteklių, reikalingų mokymuisi, trūkumas. Išanalizavus sukauptus duomenis, buvo parengtas raštas – pateikti siūlymai ir rekomendacijos, kurių tikimasi sulaukti pradėjus nuotolinį mokymąsi.

Įpusėjus šį laikotarpį matom įvykusius akivaizdžius pokyčius akademiniuose procesuose. Įdomu tai, kad kai kurios įsisenėjusios problemos yra priverstos prisitaikyti prie nuotolinio mokymo sąlygų. Anksčiau pasitaikydavo modulių virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ neturinčių sukurtos ar prieinamos studentams modulio kortelės, nors Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai korteles apibrėžia kaip būtiną modulio dalį. Dabar, turbūt, nerastume tokio „išskirtinio“ modulio, kadangi aplink šią virtualią aplinką sukasi visas nuotolinis mokymasis. Virtualių paskaitų ir konsultacijų nuorodos, dėstytojo kontaktai, modulio programa, mokymosi medžiaga – viską galima rasti vienoje vietoje: „Moodle“. Jei anksčiau trūkdavo mokymuisi reikalingų išteklių, dabar jų jau neturėtų trūkti. Universitetas studentams yra suteikęs prieigas prie studijoms reikalingos programinės įrangos, taip pat siūlo kitokias fizinių knygų alternatyvas – elektroninių leidinių skaityklą: https://ebooks.ktu.edu/. O jei namuose nėra, ko gero, vieno iš svarbiausio dalyko – kompiuterio, Universitetas visada pasirengęs padėti suteikti laikiną.

Akivaizdu, kad naujas mokymosi etapas atneša ir naujus iššūkius. Kyla akademinio sąžiningumo užtikrinimo, techniniai, psichinės ir fizinės sveikatos, dėstytojų pasirengimo, kompiuterinio raštingumo ir daug kitų klausimų. Todėl, pirmosiomis nuotolinio studijų proceso savaitėmis aktyviai vyko studentų ir fakultetų administracijos susitikimai virtualiose vaizdo platformose. Šiuose susitikimuose buvo dalinamasi pirmaisiais įspūdžiais, išsiaiškinami vis dar likę neaiškumai ir siūlomos tam tikros korekcijos. Žinoma, šiais susitikimais nesibaigia kokybinis studijų tyrimas. Studentų atstovybė toliau vykdo fokus grupes ir apskrituosius stalus, nagrinėja modulių problemas, ieško kompromiso ir bendrauja su fakultetų administracija, ieškodami pačios optimaliausios išeities. Administracija taip pat nenusileidžia, geras tam pavyzdys – Statybos ir architektūros fakultetas. Norėdami kuo smulkiau sužinoti, kaip sekasi mokytis jų studentams, fakultetas kiekvieną dieną dalindavosi apklausomis ir rinko duomenis apie studentų pasitenkinimą nuotolinėmis studijomis. Taip pat, verta paminėti, kad akademinėje informacinėje sistemoje kiekvienas galėjome pastebėti ir dar vieną grįžtamojo ryšio apklausą, tik šįkart skirtą visiems universiteto studentams. Vykdant nuotolines studijas kaip niekada yra svarbus studentų ir Universiteto palaikomas ryšys, kurį dabar ypatingai reikia puoselėti. Būtina palaikyti abipusį sąmoningumą – komunikuoti, padėti bei suprasti ir, žinoma, prisidėti prie pokyčių, kurie siektų kokybiško mokslo.

Baigiant, norėčiau pasakyti, kad nors ši pandemija atnešė netikėtų iššūkių bei papildomo streso, bet galima pažvelgti į visą tai iš kitos pusės. Technologijų universitetas išties pateisino savo vardą ir ganėtinai lengvai ir greitai sugebėjo prisitaikyti prie situacijos ir kone visą studijų procesą suskaitmeninti. Tuo tarpu mes, studentai, dabar galime saugiai, dar gulėdami lovoje ir valgydami pusryčius, mėgautis kitokiomis nei įprasta paskaitomis. Nors tai ir keistas laikotarpis, bet iš jo visi galime pasisemti vertingos patirties bei išvysti galimą ateities studijų principą.

Likite sveiki ir sąmoningi.