Tyrimas atskleidė: studentai nežino kaip pabaigti tiriamuosius darbus

Svarbiausios | 2020-03-23

Kovo 16 – 19 dienomis KTU studentų atstovybės vykdytame tyrime dėl nuotolinio mokymosi studentai galėjo išreikšti savo pastebėjimus ir nuogąstavimus dėl mokymosi tik virtualioje erdvėje. Pastebėta, kad didžioji dalis studentų iki šiol nėra turėję nuotoliniu būdu vedamų paskaitų, tad labiausiai jaudinasi dėl jų kokybės ir moduliui reikalingos medžiagos prieinamumo internete. Bene daugiausiai klausimų šiuo laikotarpiu kyla baigiamųjų kursų studentams, kurie neteko galimybės savo praktikos vietoje vykdyti baigiamajam darbui reikalingų tyrimų. 

Tyrimas buvo rengiamas bendradarbiaujant ir konsultuojantis su KTU administracija. Kovo 23 dieną Universiteto rektoriui, studijų prorektoriui ir žiniai rektoratui buvo pateiktas KTU SA raštas dėl nuotolinio mokymosi, kuriame studentų atstovybė teikė siūlymus ir rekomendacijas Universitetui perkeliant mokymosi procesą į skaitmeninę erdvę. KTU SA raštas yra visiškai grįstas studentų pildytos apklausos duomenimis*.

Vienas svarbiausių nuotolinio mokymosi aspektų – studijoms reikalingos įrangos prieinamumas: programinė ir laboratorijų įranga, tik skaityklose leidžiami skaityti bibliotekų leidiniai, taip pat ir asmeniniai kompiuteriai, kurių pagalba reiktų mokytis namuose. Net 6% apklaustų studentų pasisakė, kad jiems trūksta fizinės įrangos, su kuria galėtų mokytis namuose (turi kompiuterį, neatitinkantį programinės įrangos minimalių reikalavimų, laboratoriniams darbams reikalingos įrangos, interneto ryšio). Taip pat, kad neturėdami licencijų prie jiems reikalingos programinės įrangos, negalės tinkamai atlikti laboratorinių darbų, arba turės programomis naudotis nelegaliai.

Bene didžiausias sąmyšis vyrauja tarp baigiamųjų kursų studentų, kurie atlieka baigiamasias praktikas ir rengia baigiamuosius projektus. Nors didžioji dalis apklaustų baigiamųjų kursų studentų teigia, kad įmonė suteikia jiems galimybę dirbti iš namų, taip apsaugant studentą nuo galimų viruso grėsmių, čia iškyla kita problema: studentai įmonėse, atliekantys tyrimus, reikalingus baigiamojo darbo rengimui, praranda galimybę toliau vystyti savo projektą. Tokia pati situacija ir su Universiteto laboratorijomis, į kurias šiuo metu patekti negalima. Nemaža dalis studentų teigia, kad norėtų, jog baigiamosios praktikos ir baigiamojo projekto gynimų datos būtų pavėlintos dėl sustojusio baigiamojo darbo ruošimo proceso.

KTU studentų atstovybės atliktame tyrime dėl nuotolinio mokymosi savo nuomones išreiškė 2500 pirmos ir antros pakopos bei laipsnio nesuteikiančių studijų studentų iš devynių KTU fakultetų.

Susistemintus tyrimo duomenis galima rasti čia.

___

*Negalime 100% užtikrinti gautų apklausos duomenų validumo, nes dėl BDAR neturime prieigos prie studentų duomenų ir Moodle sistemos.