KTU SA ataskaitinė–rinkiminė konferencija: KTU SA Kontrolės komitetas

Svarbiausios | 2022-03-28

Jau šį šeštadienį KTU SA ataskaitinės–rinkiminės konferencijos metu sužinosime, kas bus nauji studentų atstovai Universiteto senate bei Taryboje, ir kas artėjančius metus ves organizaciją į priekį. Tačiau tai dar ne viskas – konferencijos metu bus renkamas ir KTU SA kontrolės komitetas – prižiūrimasis organas, kuris stebės ir vertins būsimos centrinio biuro komandos ir visos KTU SA darbą. Prieš pristatant kandidatus į šių metų Kontrolės komiteto narių pozicijas, kviečiame iš arčiau susipažinti su Kontrolės veiklos pobūdžiu, išgirstant įspūdžius iš kadenciją baigiančių komiteto narių!

Išgirdus žodžius „Kontrolės komitetas“, turbūt, ne vienam kartu su susidomėjimu kyla ir nerimas ar rūpestis. Juk, vien žodis “kontrolė” kelia asociacijas su griežtumu, taisyklėmis ir suvaržymu. Tačiau tai nėra visai tiesą – pats komitetas yra atsakingas už KTU SA veiklos priežiūrą, vertinimą ir, esant problemai arba ginčui, padeda jį išspręsti, remdamasis esamais organizacijos dokumentais. Šį KTU SA organą sudaro konferencijos metu išrinkti 3–5 KTU SA nariai arba Alumni, savo veiklą atstovybėje aktyviai vykdę ne mažiau nei 24 mėn. Tad akivaizdu, kad renkami nariai turi sukaupę didelį žinių bagažą bei atstovybės narių pasitikėjimą. Įdomu ir tai, kad kiekviena KTU SA kontrolės komiteto karta dirba skirtingai, t.y. orientuojasi į skirtingas KTU SA veiklos sritis ir savo darbą vykdo kadencijos pradžioje pasirinktu būdu.

Bet ar tikrai Kontrolės komitetas tik „kontroliuoja”? Savo patirtimi ir įspūdžiais per pastaruosius metus dalinasi esami Kontrolės komiteto nariai:

Kontrolės komiteto narė Viltė Raudoniūtė

„Eidami į Kontrolės komitetą, kiekvienas turėjome didelių ambicijų, grandiozinių tikslų bei planų kaip patobulinti, paefektyvinti, pakelti KTU SA veiklos kokybę. Tad ir nuveikėme išties nemažai: rengėme kiekybines ir kokybines apklausas nariams, kurių duomenis analizavome ir rezultatus teikėme bendruomenei, nuolat vykdėme susitikimus su centrinio biuro koordinatoriais bei FSA pirmininkais, domėjomės organizacijos gyvenimu, rūpesčiais bei džiaugsmais. Ne tik stebėjome veiklas ir patarėme, bet stengėmės visada būti tais žmonėmis, į kuriuos galima kreiptis ne tik KTU SA reikalais, bet ir tiesiog pasikalbėti. Pastebėjau, kad taip darbuojantis stipriai ugdėsi mano, kaip asmenybės, minkštosios kompetencijos. Mano veikloje atsirado ir nemažai koučingo, psichologijos, kūrybiško problemų sprendimo bei kitų minkštųjų kompetencijų elementų.

Ar viską pavyko įgyvendinti? Nevisai. Dėl to būtų neteisinga sakyti, jog buvo paprasta. Kur neatsiranda problemų? Juk kiekvienam gali netikėtai iškilti nenuspėjamų sunkumų, ilgiau nei planuota užsitęsti darbo ar studijų reikalai. Kartais tiesiog gali nepavykti įgyvendinti to, ko sieki, nes aplinkybės susiklosto kitaip. Tačiau dėl to neverta nusiminti. Sunkumai praeina, jei turi, kas tave palaiko. O kontrolės komitete susirenka žmonės, ragavę SA gyvenimo. Jie, be abejonės, supras!

Drįstu sakyti, jog šiemet Kontrolės komitetas išties ne kontroliavo, o, verčiau, padėjo organizacijos nariams lengviau naviguoti ne tik tarp dokumentų, įvairių įsipareigojimų, bet ir net savo pačių minčių bei idėjų. Todėl, besibaigiant mano metams Kontrolės komitete, norisi paskatinti ir kitus vis dar neabejingus šiai organizacijai narius bei alumnus prisidėti prie šio kritiškai svarbaus komiteto. Juk A.L.B.I.S.A. – visam gyvenimui!“

Kontrolės komiteto narė Rosita Sadauskaitė

„Metai prabėgo gana greitai. Iš tiesų, prieš ateidama žinojau, kad Kontrolė yra labiau apie „duoti“, nei „imti“. Taigi, per metus dalinausi patirtimi, įžvalgomis, patarimais, pastebėjimais, o su savimi pasiėmiau pažintis bei buvo labai įdomu išgirsti, kaip mąsto kitos kartos. Supratau, kad vienas sunkiausių dalykų yra suderinti laikus susitikimams tiek tarp koordinatorių ir pirmininkų, kuriuos teko prižiūrėti, tiek tarp Kontrolės komiteto. Labiausiai man patiko klausytis idėjų ir interpretacijų, kaip koordinatoriai/pirmininkai mato tam tikras problemas bei sprendimus. Patys iš savo perspektyvos bandėme aiškintis vidinę situaciją ne tik pokalbių metu, bet ir per apklausas, kad būtume kuo arčiau organizacijos. Kartais jautėsi, jog kai kuri informacija vėluoja, todėl tikimės, kad ateinančiai Kontrolei pavyks informaciją gauti kuo greičiau.“

Kontrolės komiteto narys Augustas Baltrėnas

„Kontrolės komitetas – puiki galimybė veikti organizacijoje, dalintis turima patirtimi ir suprasti organizaciją platesniame kontekste, net tada, kai ateina laikas palikti organizaciją. Kaip ir būnant KTU SA nariu, taip ir būnant Kontrolės komitete – tu pats pasirenki veiklos kelią, kuriuo nori eiti. Mes šiais metais pasirinkome eiti pagalbos ir mentorystės keliu ir aš, asmeniškai, be galo tuo džiaugiuosi. Niekada nėra smagu, kai kažkokios rekomendacijos ar pasiūlymai yra pateikiami tik kadencijos gale, žiūrint į praeitį, ką ir kaip galėjai daryti geriau. Todėl stengėmės grįžtamuoju ryšiu dalintis nuolatos, esamuoju momentu. Kas mėnesį vykdėmė pokalbius, kuriuose aptarinėjome veiklą, pasidalindavome įžvalgomis, o kartais tiesiog išklausydavome. Kiek tai buvo naudinga ir padėjo vykdyti veiklą kokybiškiau? Sunku pasakyti, tikriausiai geriausiai galėtų atsakyti pirmininkai ir centrinis biuras. Bet kokiu atveju, mes matėme tokį Kontrolės komitetą ir ėjome šiuo keliu, tačiau tai nebūtinai yra vienintelis ar teisingiausias kelias. Būdamas čia gali rinktis visiškai kitą veiklos pobūdį, o tame ir slypi mūsų organizacijos žavesys – čia gali daryti tai, ką nori, daryti, taip, kaip nori, ir ten, kur nori. Viskas priklauso tik nuo tavęs pačio.“

Kontrolės komiteto narė Joana Jasilionytė

„Kandidatuodama į KTU SA kontrolės komitetą nešiausi su savimi viziją, jog Kontrolės komitetas turėtų asocijuotis ne su griežta kontrole, o su pagalba ir patirčių pasidalinimu. Tad šiais metais būdama komiteto nare tą ir stengiausi daryti – nebūti pikta teta, kuri baksnoja pirštu į klaidas, o būti šalia, išklausyti bei patarti. Kaip man sekėsi tai išpildyti? Tiksliai negaliu atsakyti, kadangi, geriausiai, tai atsakyti galėtų asmenys, su kuriais teko dirbti, tačiau vertinant per asmeninę prizmę, manau, kad savo užsibrėžtą tikslą įgyvendinau ir tuo džiaugiuosi.

Būnant Kontrolės komiteto nare, tikriausiai, smagiausia dalis yra matyti, kai žmonės tobulėja bei pažinti juos ir kartu prisidėti prie organizacijos augimo, nors jau šiek tiek mažesne apimtimi, negu dalyvaujant tiesioginėje atstovybės veikloje.“

Kontrolės komiteto pirmininkė Samanta Bulovaitė

„Metai Kontrolės komitete prabėga labai greitai, prisimenant, kad į Kontrolės komitetą eina Alumni ar organizacijoje daug veikę žmonės. Todėl turime prisiminti ir faktą, kad jie jau atitrūkę nuo veiklos ir į viską žiūri iš šono.

Kontrolės komitete į KTU SA visą veiklą žiūri jau iš kitos pusės. Kiekvieno komiteto pasirinkimas kaip jie nori veikti, ką daryti, į ką atkreipti daugiau dėmesio. Šiuo atveju, mūsų karta pasirinko mentoriavimą – patarimų ir sprendimo būdų išsakymą, arba tiesiog pokalbį, aiškinantis žmonių savijautą bei problemas su kuriomis jie susiduria. Jaučiuosi gerai, dėl to, kad galėjau savo kompetencijomis prisidėti prie KTU SA tobulėjimo ir prie geriausio kasdieninėse veiklose ir kylančiose problemose randamo sprendimo paieškų.

Džiaugiuosi jog Kontrolės veikimą pavyko perkelti į kitą lygį, buvo tikrai daugiau atskaitomybės, daugiau bendravimo su pačiais koordinatoriais pirmininkais, atnaujinti dokumentai ir paruoštas lengvesnis kelias kitai komiteto kartai, nes ateidami sakėme, kad tikrai veiksim kitaip nei kiti.

Todėl turėdama progą, noriu ir padėkoti tiems žmonėms kurie ėjo tą kelią kartu!

Kiekviena patirtis į gyvenimą atneša ką nors naujo. Buvimas Kontrolės komiteto pirmininke – ne išimtis. Susipažinau su nuostabiais žmonėmis, įgavau kompetencijų mentoriavime, greitame problemų sprendime bei komandos valdyme. Kiekvieną kartą, atėjus į naujas pareigas, KTU SA nustebina, kiek daug gali gauti iš organizacijos, kai tik pats to nori.“

 

Susipažinus su šią kadenciją veikusiais Kontrolės komiteto nariais bei jų patirtimi, kviečiame susipažinti ir su kandidatais į naują Kontrolės komiteto sudėtį, kuri bus renkama šį šeštadienį vyksiančios konferencijos metu.

 

Augustinas Butkusmotyvacinis laiškas

Kotryna Kanapkaitėmotyvacinis laiškas

Edita Nanartonytėmotyvacinis laiškas

 

KTU SA ataskaitinė–rinkiminė konferencija vyks šeštadienį, balandžio 2 d. 10 val. KTU „Santakos“ slėnyje. Renginyje dalyvauti galinčių svečių skaičius ribotas, todėl norinčius konferencijoje dalyvauti gyvai, kviečiame registruotis. Renginį gyvai stebėti taip pat bus galima ir KTU studentų atstovybės Facebook puslapyje.