KTU SA nariai žinių sėmėsi „Veik“ mokymuose

Svarbiausios | 2019-06-12

Birželio 8-9 dienomis Inovatorių Slėnyje vykusiuose Lietuvos Studentų Sąjungos (LSS) organizuojamuose „Veik“ mokymuose dalyvavo ir KTU SA koordinatoriai. Šių mokymų tikslas – praplėsti žinias komiteto koordinavimo srityje bei ugdyti ateities lyderius. Mokymuose buvo akcentuojamos savivaldos įvaizdžio, atstovavimo prasmės, komandinio darbo temos, taip pat vyko paskaitos atskirų komitetų kompetencijoms ugdyti ir tobulinti.

Pirmosios dienos metu, „Veik“ mokymai buvo orientuoti į bendras, visus komitetus siejančias temas. Pirmąją paskaitą apie savivaldų įtaką aukštųjų mokyklų sprendimų priėmime dėstė Artūras Šaltis. Raimonda Smailytė antrosios paskaitos metu pasakojo apie studentų atstovo įvaizdį. Vėliau, komandos reikšmę bei bendrų tikslų siekimą pristatė Robertas Rožinskas. Pirmosios dienos vakare mokymų dalyviai taip pat buvo pakviesti į žygį, kurio finale laukė diskusija-paskaita apie atstovavimo prasmę ir esmę. Diskusiją moderavo buvęs LSS prezidentas Paulius Baltokas.

Antrosios dienos metu „Veik“ mokymų dalyviai buvo išskirstyti atskirais komitetais (socialiniai ir akademiniai reikalai, rinkodara, ryšiai su visuomene, projektai, žmogiškieji ištekliai, administravimas) ir klausėsi paskaitų tiesiogiai susijusių su narių veiklomis studentų atstovybėse. Vykusiose paskaitose buvo gilinamasi į tokias temas kaip efektyvi vidinė komunikacija organizacijoje, vidinė ir išorinė studijų kokybės užtikrinimo sistema, lyderystės bei vertybių ugdymas bei kt. Mokymų dalyviai darbo grupėse taip pat turėjo galimybę dalintis idėjomis bei kartu su kitomis savivaldomis spręsti kylančias problemas ar ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus.

Mokymus vedę lektoriai yra KTU SA, VU SA, VDU SA, LSS bei kitų savivaldų alumni. Nemaža dalis lektorių šiuo metu dirba pagal specializacijas įgytas savo komitete.