VIVAT chemija

Cheminės technologijos fakulteto studentų atstovybė.

Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto studentų atstovybė egzistuoja daugiau nei 20 metų. FSA „VIVAT chemija“ – savivalda, kuri atstovauja studentų interesus bei vienija veržlius ir originalius cheminės technologijos fakulteto studentus.

Mes nagrinėjame Tavo skundus ir prašymus, giname Tavo interesus fakulteto tarybos posėdžiuose. Kitaip tariant, mes esame tarsi tiltas, jungiantis studentą su universiteto dėstytojais ir administracija. Čia dirba jauni, energingi žmonės, kurie stengiasi dėl studentų gerovės ne tik akademinėje srityje, bet ir socialinėse bei kultūros srityse. Mes padedame integruotis pirmakursiams į universiteto gyvenimą: nuolat bendraujame su grupių kuratoriais ir seniūnais.

Tad nepamiršk, esame tam, kad Tau padėtume. Nebijok išreikšti savo nuomonės, visada kreipkis, jei ištiko bėda ar turi klausimų. Atėjęs pas mus visada išgirsi atsakymą ir sulauksi pagalbos, nes čia dirba studentai, norintys ir galintys Tau padėti. Kiekvienas iš Jūsų čia yra laukiamas – tiek ieškantis atsakymų į jam rūpimus klausimus, tiek turintis idėjų ir noro jas įgyvendinti.

Kontaktai

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas
tel. (8-37) 300156
e. p. vivat.chemija@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas

Chemijos krypties studijų programų komitetas
Eglė Bobinaitė egle.bobinaite@ktu.edu +370 605 35 117
Kamilė Straleckytė kamile.straleckyte@ktu.edu +370 671 85 511
Karolina Aleknaitė karolina.aleknaite@ktu.edu +370 602 92 943
Biotechnologijos krypties studijų programų komitetas
Povilas Viltrakis povilas.viltrakis@ktu.edu
Pijus Grigaliūnas pijus.grigaliunas@ktu.edu +370 620 223 37
Chemijos ir procesų inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Paulina Kornijevskytė paulina.kornijevskyte@ktu.edu +370 608 89 875
Evelina Švedaitė evelina.svedaite@ktu.edu
Maisto technologijos krypties studijų programų komitetas
Miglė Kurgonaitė migle.kurgonaite@ktu.edu +370 622 23 335
Paulina Karklytė paulina.karklyte@ktu.edu +370 690 90 198
Veronika Raimonda Urbonaitė veronika.urbonaite@ktu.edu +370 674 54 294
Aplinkosaugos krypties studijų programų komitetas
Augustas Martusevičius augustas.martusevicius@ktu.edu +370 614 97 827
Ugnė Kilaitė ugne.kilaite@ktu.edu +370 614 37 108

 Atstovybės komanda

Justas Čėsna Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. justas.cesna@ktu.edu 862052640
 Kasparas Arys Akademiniai procesai Studijų proceso tobulinimas, renkant studentų nuomonę ir atstovaujant studentų interesus susitikimuose su administracija, universiteto valdymo organų posėdžiuose. Konsultavimas akademiniais ir studijų klausimais.  kasparas.arys@ktu.edu 867166420
Augustas Kristutis Socialiniai reikalai Fakulteto seniūnų ir pradžios mentorių veiklos koordinavimas, su stipendijomis ir infrastruktūros poreikiais susiję klausimai.  augustas.kristutis@ktu.edu 860806818
Meda Antanaitytė Administratorė Sklandžių ir sistemingų administracinių darbų vykdymo užtikrinimas.  meda.antanaityte@ktu.edu 862152703
Tadas Magyla Žmogiškieji ištekliai Narių planavimas, išlaikymas, naujų narių pritraukimas bei integravimas, jų kompetencijų kėlimas, ryšio su Alumni palaikymas, geros atmosferos užtikrinimas, komandos formavimas bei vidinių renginių organizavimas.  tadas.magyla@ktu.edu 867709458
Ieva Kundrotaitė Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi, partnerių paieška stipendijoms ir universiteto infrastruktūros gerinimui.  ieva.kundrotaite@ktu.edu 860234155
Gabija Budavaitė Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas, FSA įvaizdžio kūrimas viešoje erdvėje.  gabija.budavaite@ktu.edu 869176245
Miglė Vaičiūnaitė  Organizaciniai reikalai Projektų teikimas, išorinio finansavimo paieška, renginių priežiūra ir techninis išpildymas  migle.vaiciunaite@ktu.edu 868448640