ESA

Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė.

2014 metais Universitete vykstant „TRAUKOS“ projektui, kuris pajungė panašių krypčių fakultetus, kartu su fakultetais reikėjo jungtis bei dviems studentų atstovybėms – RAFES ir Endi. Tai buvo dvi studentų atstovybės, turėjusios gilias ilgametes tradicijas. Norint, kad naujame fakultete atsirastų stipri ir studentų interesus atstovaujanti FSA buvo nutarta kurti naują atstovybę, jos pirmininką išrenkant su seniūnų pagalba. Istorija mena, kad naujos atstovybės rinkimai buvo įtempti ir pilni netikėtų įvykių. Po oficialios ataskaitinės – rinkiminės konferencijos išrinkta nauja FSA (kurios pavadinimas dar nebuvo apibrėžtas) komanda iškėlė naujus tikslus, užsibrėžė darbus ateinantiems metams ir kibo į darbą, taip atversdami naują puslapį, naujos organizacijos, kuri laikui bėgant gavo ESA (Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė) vardą. Iki šių dienų ESA puoselėja senųjų atstovybių tradicijas, kuria savąsias ir diegia jas ateinančioms kartoms.

Kontaktai

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
tel. (8-684) 32778
e. p. esa@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas

Automatikos krypties studijų programų komitetas
Orinta Krivaitė orinta.krivaite@ktu.edu +370 622 36 052
Aivaras Pilelis aivaras.pilelis@ktu.edu
Aurimas Kudarauskas aurimas.kudarauskas@ktu.edu
Elektronikos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Vytautas Dailidėnas vytautas.dailidenas@ktu.edu
Danielius Rudzis danielius.rudzis@ktu.edu +370 618 63 229
Elektros inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Laura Platakytė laura.platakyte@ktu.edu +370 621 89 139
Danas Černeckas danas.cerneckas@ktu.edu +370 654 86 217

 Atstovybės komanda

Danas Černeckas Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. danas.cerneckas@ktu.edu +370 654 86 217
Matas Grigošaitis Akademiniai procesai Akademinių procesų stebėjimas fakultete, studijų klausimai. matas.grigosaitis@ktu.edu +370 676 03 745
Juozas Šaulys Tarptautinių studentų reikalai Tarptautinių studentų atstovavimas studijų ir appgyvendinimo klausimais. juozas.saulys@ktu.edu +370 636 84 545
Aistė Jočytė Socialiniai reikalai Socialinių akcijų ir projektų vykdymas. Su stipendijomis ir bendrabučiais susiję klausimai. a.jocyte@ktu.edu +370 691 94 943
Gytis Nadvaravičius Administratorius FSA dokumentų, sąskaitų administravimas. gytis.nadvaravicius@ktu.edu +370 684 22 136
Matas Stašaitis Kokybės valdymo komitetas Komitetų darbų priežiūra ir analizavimas, FSA narių kompetencijų kėlimas. matas.stasaitis@ktu.edu +370 676 76 917
Marijus Novikovas Žmogiškieji ištekliai Mokymų organizavimas, žmogiškųjų išteklių paieška FSA mastu. marijus.novikovas@ktu.edu +370 602 98 488
Marius Uogintas Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi. marius.uogintas@ktu.edu +370 685 08 836
Sofija Jurgionytė Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas. sofija.jurgionyte@ktu.edu +370 602 86 530
Beatričė Gundė Jasinevičiūtė Organizaciniai reikalai Renginių ir veiklų organizavimas, jų priežiūra. beatrice.jasineviciute@ktu.edu +370 628 48 225