ESA

Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė.

2014 metais Universitete vykstant „TRAUKOS“ projektui, kuris pajungė panašių krypčių fakultetus, kartu su fakultetais reikėjo jungtis bei dviems studentų atstovybėms – RAFES ir Endi. Tai buvo dvi studentų atstovybės, turėjusios gilias ilgametes tradicijas. Norint, kad naujame fakultete atsirastų stipri ir studentų interesus atstovaujanti FSA buvo nutarta kurti naują atstovybę, jos pirmininką išrenkant su seniūnų pagalba. Istorija mena, kad naujos atstovybės rinkimai buvo įtempti ir pilni netikėtų įvykių. Po oficialios ataskaitinės – rinkiminės konferencijos išrinkta nauja FSA (kurios pavadinimas dar nebuvo apibrėžtas) komanda iškėlė naujus tikslus, užsibrėžė darbus ateinantiems metams ir kibo į darbą, taip atversdami naują puslapį, naujos organizacijos, kuri laikui bėgant gavo ESA (Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė) vardą. Iki šių dienų ESA puoselėja senųjų atstovybių tradicijas, kuria savąsias ir diegia jas ateinančioms kartoms.

Kontaktai

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
tel. (8-684) 32778
e. p. esa@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas

Automatikos krypties studijų programų komitetas
Orinta Krivaitė orinta.krivaite@ktu.edu +370 622 36 052
Aivaras Pilelis aivaras.pilelis@ktu.edu
Aurimas Kudarauskas aurimas.kudarauskas@ktu.edu
Elektronikos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Vytautas Dailidėnas vytautas.dailidenas@ktu.edu
Danielius Rudzis danielius.rudzis@ktu.edu +370 618 63 229
Elektros inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Laura Platakytė laura.platakyte@ktu.edu +370 621 89 139
Danas Černeckas danas.cerneckas@ktu.edu +370 654 86 217

 Atstovybės komanda

Mindaugas Rimskis Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. mindaugas.rimskis@gmail.com +370 689 48 862
Emilija Karaseva Akademiniai procesai Studijų proceso tobulinimas, renkant studentų nuomonę ir atstovaujant studentų interesus susitikimuose su administracija, universiteto valdymo organų posėdžiuose. Konsultavimas akademiniais ir studijų klausimais. emilija.karaseva@gmail.com +370 646 58 991
Dovydas Naidzinavičius Socialiniai reikalai Fakulteto seniūnų ir pradžios mentorių veiklos koordinavimas, su stipendijomis ir infrastruktūros poreikiais susiję klausimai. naidzinaviciusdovydas@gmail.com +370 600 37 704
Gintarė Bielskytė Administratorius Sklandžių ir sistemingų administracinių darbų vykdymo užtikrinimas. gintare14d@gmail.com +370 603 59 961
Barbora Plaščinskaitė Kokybės valdymo komitetas Komitetų veiklos priežiūra ir analizavimas, studentų atstovų veiklos koordinavimas. plascinskaiteb@gmail.com +370 602 33 878
Laura Stanaitytė Žmogiškieji ištekliai Narių planavimas, išlaikymas, naujų narių pritraukimas bei integravimas, jų kompetencijų kėlimas, ryšio su Alumni palaikymas, geros atmosferos užtikrinimas, komandos formavimas bei vidinių renginių organizavimas. laurastanaityte@gmail.com +370 609 88 340
Giedrė Marija Zapolskytė Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi, partnerių paieška stipendijoms ir universiteto infrastruktūros gerinimui. giedremarijazapolskyte@gmail.com +370 618 60 927
Robert Ferretti Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas, FSA įvaizdžio kūrimas viešoje erdvėje. robertferretti1@gmail.com +370 616 74 541
Karolis Golubovas Organizaciniai reikalai Projektų teikimas, išorinio finansavimo paieška, renginių priežiūra ir techninis išpildymas karolisbeast@gmail.com +370 654 87 266
Tomas Mikalauskas Tarptautinių studentų reikalai Tarptautinių studentų atstovavimas studijų ir apgyvendinimo klausimais, pagalba integruojant juos į Universiteto akademinę bendruomenę. tikraskareivis@gmail.com +370 605 62 272