ESA

Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė.

2014 metais Universitete vykstant „TRAUKOS“ projektui, kuris pajungė panašių krypčių fakultetus, kartu su fakultetais reikėjo jungtis bei dviems studentų atstovybėms – RAFES ir Endi. Tai buvo dvi studentų atstovybės, turėjusios gilias ilgametes tradicijas. Norint, kad naujame fakultete atsirastų stipri ir studentų interesus atstovaujanti FSA buvo nutarta kurti naują atstovybę, jos pirmininką išrenkant su seniūnų pagalba. Istorija mena, kad naujos atstovybės rinkimai buvo įtempti ir pilni netikėtų įvykių. Po oficialios ataskaitinės – rinkiminės konferencijos išrinkta nauja FSA (kurios pavadinimas dar nebuvo apibrėžtas) komanda iškėlė naujus tikslus, užsibrėžė darbus ateinantiems metams ir kibo į darbą, taip atversdami naują puslapį, naujos organizacijos, kuri laikui bėgant gavo ESA (Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė) vardą. Iki šių dienų ESA puoselėja senųjų atstovybių tradicijas, kuria savąsias ir diegia jas ateinančioms kartoms.

Kontaktai

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
tel. (8-684) 32778
e. p. esa@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

 

 Atstovybės komanda
Jonas Mačiukas Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. jonas.maciukas@ktu.edu +37065286648
Augustas Venclovas Akademiniai procesai Akademinių procesų stebėjimas fakultete, studijų klausimai. augustas.venclovas@ktu.edu +37067651180
Minvydas Širvinskas Socialiniai reikalai Socialinių akcijų ir projektų vykdymas. Su stipendijomis ir bendrabučiais susiję klausimai. minvydas.sirvinskas@ktu.edu +37063889210
Danielius Rudzis Administratorius FSA dokumentų, sąskaitų administravimas. danielius.rudzis@ktu.edu +37061863229
Gytis Nadvaravičius Kokybės valdymo komitetas Komitetų darbų priežiūra ir analizavimas, FSA narių kompetencijų kėlimas. gytis.nadvaravicius@ktu.edu +37068422136
Algirdas
Darasevičius
Žmogiškieji ištekliai Mokymų organizavimas, žmogiškųjų išteklių paieška FSA mastu. algirdas.darasevicius@ktu.edu +37069007081
Ignas Kurlinkus Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi. ignas.kurlinkus@ktu.edu +37069066937
Orinta Krivaitė Informacija ir ryšiai su visuomene Informacijos sklaida,
FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas.
orinta.krivaite@ktu.edu +37064680274
Danas Černeckas Organizaciniai reikalai Renginių ir veiklų organizavimas, jų priežiūra. danas.cerneckas@ktu.edu +37067103599
Juozas Šaulys Tarptautinių studentų reikalai Tarptautinių studentų atstovavimas studijų ir appgyvendinimo klausimais. juozas.saulys@ktu.edu +37063684545
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku