ESA

Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė.

2014 metais Universitete vykstant „TRAUKOS“ projektui, kuris pajungė panašių krypčių fakultetus, kartu su fakultetais reikėjo jungtis bei dviems studentų atstovybėms – RAFES ir Endi. Tai buvo dvi studentų atstovybės, turėjusios gilias ilgametes tradicijas. Norint, kad naujame fakultete atsirastų stipri ir studentų interesus atstovaujanti FSA buvo nutarta kurti naują atstovybę, jos pirmininką išrenkant su seniūnų pagalba. Istorija mena, kad naujos atstovybės rinkimai buvo įtempti ir pilni netikėtų įvykių. Po oficialios ataskaitinės – rinkiminės konferencijos išrinkta nauja FSA (kurios pavadinimas dar nebuvo apibrėžtas) komanda iškėlė naujus tikslus, užsibrėžė darbus ateinantiems metams ir kibo į darbą, taip atversdami naują puslapį, naujos organizacijos, kuri laikui bėgant gavo ESA (Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė) vardą. Iki šių dienų ESA puoselėja senųjų atstovybių tradicijas, kuria savąsias ir diegia jas ateinančioms kartoms.

Kontaktai

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
tel. (8-684) 32778
e. p. esa@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas

Automatikos krypties studijų programų komitetas
Modestas Mikalauskas modestas.mikalauskas@ktu.edu +370 676 99 021
Aivaras Pilelis aivaras.pilelis@ktu.edu
Aurimas Kudarauskas aurimas.kudarauskas@ktu.edu
Elektronikos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Vytautas Dailidėnas dailidenasvytautas@gmail.com +370 604 94 738
Danielius Rudzis danielius.rudzis@ktu.edu +370 618 63 229
Elektros inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Laura Platakytė laura.platakyte@ktu.edu +370 621 89 139
Jonas Vaičys jonas.vaicys@ktu.edu

Atstovybės komanda

Jonas Mačiukas Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. jonas.maciukas@ktu.edu +370 652 86 648
Augustas Venclovas Akademiniai procesai Akademinių procesų stebėjimas
fakultete, studijų klausimai.
augustas.venclovas@ktu.edu +370 676 51 180
Juozas Šaulys Tarptautinių studentų reikalai Tarptautinių studentų atstovavimas studijų ir appgyvendinimo klausimais. juozas.saulys@ktu.edu +370 636 84 545
Minvydas Širvinskas Socialiniai reikalai Socialinių akcijų ir projektų vykdymas. Su
stipendijomis ir bendrabučiais susiję klausimai.
minvydas.sirvinskas@ktu.edu +370 638 89 210
Aistė Jočytė Administratorė FSA dokumentų,
sąskaitų administravimas.
aiste.jocyte@ktu.edu +370 691 94 943
Gytis Nadvaravičius Kokybės valdymo komitetas Komitetų darbų priežiūra ir analizavimas,
FSA narių kompetencijų kėlimas.
gytis.nadvaravicius@ktu.edu +370 684 22 136
Algirdas Darasevičius Žmogiškieji ištekliai Mokymų organizavimas,
žmogiškųjų išteklių paieška FSA mastu.
algirdas.darasevicius@ktu.edu +370 690 07 081
Ignas Kurlinkus Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi. ignas.kurlinkus@ktu.edu +370 690 66 937
Danielius Rudzis Informacija ir ryšiai su visuomene Informacijos sklaida,
FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas.
danielius.rudzis@ktu.edu +370 618 63 229
Danas Černeckas Organizaciniai reikalai Renginių ir veiklų
organizavimas, jų priežiūra.
danas.cerneckas@ktu.edu +370 671 03 599
<!--<!--(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-N66XNFC');
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku