ESA

Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė.

2014 metais Universitete vykstant „TRAUKOS“ projektui, kuris pajungė panašių krypčių fakultetus, kartu su fakultetais reikėjo jungtis bei dviems studentų atstovybėms – RAFES ir Endi. Tai buvo dvi studentų atstovybės, turėjusios gilias ilgametes tradicijas. Norint, kad naujame fakultete atsirastų stipri ir studentų interesus atstovaujanti FSA buvo nutarta kurti naują atstovybę, jos pirmininką išrenkant su seniūnų pagalba. Istorija mena, kad naujos atstovybės rinkimai buvo įtempti ir pilni netikėtų įvykių. Po oficialios ataskaitinės – rinkiminės konferencijos išrinkta nauja FSA (kurios pavadinimas dar nebuvo apibrėžtas) komanda iškėlė naujus tikslus, užsibrėžė darbus ateinantiems metams ir kibo į darbą, taip atversdami naują puslapį, naujos organizacijos, kuri laikui bėgant gavo ESA (Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė) vardą. Iki šių dienų ESA puoselėja senųjų atstovybių tradicijas, kuria savąsias ir diegia jas ateinančioms kartoms.

Kontaktai

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
tel. (8-684) 32778
e. p. esa@ktusa.lt

Įvykiai

Naujienos

 

Kontaktai

 Atstovybės komanda
Akvilė Montrimaitė Pirmininkė FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. akvilemontrimaite@gmail.com +37065820098
Dominykas Lelešius Akademiniai procesai Akademinių procesų stebėjimas
fakultete, studijų klausimai.
dominykas.lelesius@ktu.edu +37060025380
Sandra Lopetaitytė Socialiniai reikalai Socialinių akcijų ir projektų vykdymas. Su
stipendijomis ir bendrabučiais susiję klausimai.
sandra.lopetaityte@ktu.edu +37065898504
Giedrė Zakarackaitė Administratorė FSA dokumentų,
sąskaitų administravimas.
giedre.zakarackaite@ktu.edu +37065525882
Pijus Grigaliūnas Kokybės valdymo komitetas Komitetų darbų priežiūra ir analizavimas,
FSA narių kompetencijų kėlimas.
pijus.grigaliunas@ktu.edu +37062022337
Aidas Mickevičius Žmogiškieji ištekliai Mokymų organizavimas,
žmogiškųjų išteklių paieška FSA mastu.
aidas.mickevicius@ktu.edu +37063032734
Laura Platakytė Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi. laura.platakyte@ktu.edu +37062189139
Edvinas Šufinskas Informacija ir ryšiai su visuomene Informacijos sklaida,
FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas.
edvinas.sufinskas@ktu.edu +37067932033
Šarūnas Poškus Organizaciniai reikalai Renginių ir veiklų
organizavimas, jų priežiūra.
sarunas.poskus@ktu.edu +37067832655
Brigita Tamošaitytė,
Saigūnas Adomaitis
Projektai ir tarptautiniai ryšiai Visi klausimai apie projektus, tarptautinius
forumus ir renginius (Lietuvoje ir užsienyje).
brigita.tamosaityte@ktu.edu,
saigunas.adomaitis@ktu.edu
+37067678396,
+37064562268
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku