ESA

Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė.

2014 metais Universitete vykstant „TRAUKOS“ projektui, kuris pajungė panašių krypčių fakultetus, kartu su fakultetais reikėjo jungtis bei dviems studentų atstovybėms – RAFES ir Endi. Tai buvo dvi studentų atstovybės, turėjusios gilias ilgametes tradicijas. Norint, kad naujame fakultete atsirastų stipri ir studentų interesus atstovaujanti FSA buvo nutarta kurti naują atstovybę, jos pirmininką išrenkant su seniūnų pagalba. Istorija mena, kad naujos atstovybės rinkimai buvo įtempti ir pilni netikėtų įvykių. Po oficialios ataskaitinės – rinkiminės konferencijos išrinkta nauja FSA (kurios pavadinimas dar nebuvo apibrėžtas) komanda iškėlė naujus tikslus, užsibrėžė darbus ateinantiems metams ir kibo į darbą, taip atversdami naują puslapį, naujos organizacijos, kuri laikui bėgant gavo ESA (Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė) vardą. Iki šių dienų ESA puoselėja senųjų atstovybių tradicijas, kuria savąsias ir diegia jas ateinančioms kartoms.

Kontaktai

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
tel. (8-684) 32778
e. p. esa@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas

Automatikos krypties studijų programų komitetas
Orinta Krivaitė orinta.krivaite@ktu.edu +370 622 36 052
Aivaras Pilelis aivaras.pilelis@ktu.edu
Aurimas Kudarauskas aurimas.kudarauskas@ktu.edu
Elektronikos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Vytautas Dailidėnas vytautas.dailidenas@ktu.edu
Danielius Rudzis danielius.rudzis@ktu.edu +370 618 63 229
Elektros inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Laura Platakytė laura.platakyte@ktu.edu +370 621 89 139
Danas Černeckas danas.cerneckas@ktu.edu +370 654 86 217

 Atstovybės komanda

Rapolas Siautilas Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. rapolas.siautilas@ktu.edu 867820691
Aidas Rusevičius Akademiniai procesai Studijų proceso tobulinimas, renkant studentų nuomonę ir atstovaujant studentų interesus susitikimuose su administracija, universiteto valdymo organų posėdžiuose. Konsultavimas akademiniais ir studijų klausimais. aidas.rusevicius@ktu.edu 861760517
Rokas Kersnauskas Socialiniai reikalai Fakulteto seniūnų ir pradžios mentorių veiklos koordinavimas, su stipendijomis ir infrastruktūros poreikiais susiję klausimai. rokas.kersnauskas@ktu.edu 866516550
Gintarė Bielskytė Administratorė Sklandžių ir sistemingų administracinių darbų vykdymo užtikrinimas. gintare14d@gmail.com 860359961
Dovydas Naidzinavičius Žmogiškieji ištekliai Narių planavimas, išlaikymas, naujų narių pritraukimas bei integravimas, jų kompetencijų kėlimas, ryšio su Alumni palaikymas, geros atmosferos užtikrinimas, komandos formavimas bei vidinių renginių organizavimas. dovydas.naidzinavičius@ktu.edu 860037704
Nojus Šabasevičius Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi, partnerių paieška stipendijoms ir universiteto infrastruktūros gerinimui. nojus.sabasevicius@ktu.edu 867940039
Greta Daučiūnaitė Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas, FSA įvaizdžio kūrimas viešoje erdvėje. robertferretti1@gmail.com 865667550
Jokūbas Matulevičius Organizaciniai reikalai Projektų teikimas, išorinio finansavimo paieška, renginių priežiūra ir techninis išpildymas jokubas.matulevisius@ktu.edu 865784312