InfoSA

Informatikos fakulteto studentų atstovybė.

Informatikos fakulteto atstovybė InfoSA gyvuoja nuo 1994 metų. Ją įkūrė aktyvūs ir kupini idėjų studentai informatikai, kurie negailėdami savo laiko ir jėgų, rengdavo tradiciniais tapusius renginius „InfoKrikshtas“ bei „InfoShow“.

Bėgant laikui InfoSA augo, plėtėsi, stiprėjo tiek savo narių skaičiumi tiek ir idėjų gausa. Šiuo metu atstovybėje dirba pačių šauniausių fakulteto studentų komanda, dirbanti kitų studentų labui: sprendžiame jų akademinius reikalus bei problemas – tiesiogiai dalyvaujame studijų gerinimo procese, reguliariai organizuojame „Apvaliuosius stalus“. Esame tarpininkai tarp studentų ir dėstytojų – iškilus rimtoms problemoms, ieškome sprendimų, tenkinančių abi puses.

Kontaktai

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
tel. (8-37) 300965
e. p. infosa@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas
Informatikos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Matas Strumila matas.strumila@ktu.edu +370 652 54 903
Mindaugas Liutkauskas liutkauskas.mindaugas@gmail.com +370 646 90 953
Rosita Sadauskaitė rosita.sad1999@gmail.com +370 678 21 866
Programų sistemų krypties studijų programų komitetas
Ieva Jakšaitytė ieva.jaksaityte@ktu.edu +370 605 44 814
Žilvinas Tomkevičius zilvinas.tomkevicius@ktu.edu +370 609 23 531
Viktorija Varnaitė viktorija.varnaite@ktu.edu +370 653 28 039
Informatikos krypties studijų programų komitetas
Arnas Nakrošius arnas.nakrosius@ktu.edu +370 689 32 966
Danielius Gudauskas danielius.gudauskas@ktu.edu +370 676 78 044
Informacijos sistemų krypties studijų programų komitetas
Aušrinė Penevičiūtė apeneviciute@gmail.com +370 603 47 571
Edita Dabrišiūtė edita.dabrisiute@ktu.edu +370 606 95 896
Informatikos inžinerijos technologijų krypties studijų programų komitetas
Vilma Ringytė vilma.ringyte@ktu.edu +370 623 79 315
Andrius Baltušis andrius.baltusis@ktu.edu +370 620 38 474
Atstovybės komanda
Rokas Kamblevičius Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. pirmininkas@infosa.lt 864356150
Augustinas Jukna Akademiniai procesai Studijų proceso tobulinimas, renkant studentų nuomonę ir atstovaujant studentų interesus susitikimuose su administracija, universiteto valdymo organų posėdžiuose. Konsultavimas akademiniais ir studijų klausimais. akademiniai@infosa.lt 863334490
Akvilė Miškinytė Socialiniai reikalai Fakulteto seniūnų ir pradžios mentorių veiklos koordinavimas, su stipendijomis ir infrastruktūros poreikiais susiję klausimai. socialiniai@infosa.lt 860832152
Gabija Alianskaitė Administratorė Sklandžių ir sistemingų administracinių darbų vykdymo užtikrinimas. administratore@infosa.lt 867379471
Evelina Milenytė Žmogiškieji ištekliai Narių planavimas, išlaikymas, naujų narių pritraukimas bei integravimas, jų kompetencijų kėlimas, ryšio su Alumni palaikymas, geros atmosferos užtikrinimas, komandos formavimas bei vidinių renginių organizavimas. zmogiskieji@infosa.lt 864105764
Gaja Sikorskytė Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi, partnerių paieška stipendijoms ir universiteto infrastruktūros gerinimui. marketingas@infosa.lt 864769104
Paulius Gečas Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas, FSA įvaizdžio kūrimas viešoje erdvėje. rsv@infosa.lt 865494972
Gabija Matulytė Organizaciniai reikalai Projektų teikimas, išorinio finansavimo paieška, renginių priežiūra ir techninis išpildymas organizaciniai@infosa.lt 867406842