FUMSA

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė.

Tai studentų organizacija, skirta atstovauti KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų poreikius bei spręsti su studijomis susijusius klausimus. Atstovybė yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir fakulteto administracijos. Siekiame, kad būtų įvykdyti svarbūs pokyčiai, o tam svarbiausia yra AKTYVŪS studentai, seniūnai bei FUMSA nariai. Taigi KarTU mes tobulėjame ir skatiname tobulėti kitus, organizuojame seminarus seniūnams ir aktyviems atstovybės nariams bei mokymosi naktis studentams.

Prie studentų gerovės prisidedame ir organizuodami renginius, skirtus studentų interesams patenkinti: „Studentų-dėstytojų vakarai“, „Galvamūšis“, „Naujametinis plaukimas baidarėmis“, diskusija Kovo 11-osios dienos proga „Laisvės BBQ” bei didžiausias MGMF festivalis „Funtikų dienos“.

Studente, užklupus rūpesčiams ar kilus klausimams dėl savo studijų – užsuk į FUMSA!

FUMSA įkurta 1996 m. dviejų kurso draugų Mindaugo Gutausko ir Gyčio Abakevičiaus. Pradinė įkūrimo idėja ir FUMSOS paskirtis buvo – surengti studentišką automobilių slalomą. Net ir būdami naivūs studenčiokai, jie puikiai suprato, kad dirbdami su daugiau bendraminčių galės organizuoti vis šaunesnį ir didesnį slalomą. Taigi, nieko nelaukdami ir įkvėpę gaivaus studentiško vėjo, subūrė daugiau bendraminčių ir įkūrė FUMSA.

Nuo 1996 m. pagal profesoriaus A. Aksomaičio idėją buvo pradėta rengti MGMF konferencija „Taikomoji matematika“, prie kurios organizavimo aktyviai prisidėjo FUMSA nariai. Metams einant konferencijos pavadinimas buvo pakeistas į „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymai“, o FUMSA nariai tapo pagrindiniais organizatoriais. Šiuo renginiu kasmet studentai, besidomintys matematika, fizika ir medžiagų technologijų mokslu, skatinami aktyviai viešinti mokslinius darbus.

Atstovybė turi gilias tradicijas: kasmet (nuo 2006 m. ~ 2008 m.) rengia išskirtinę pirmakursių stovyklą Bražuolės upelio pakrantės tankmėse. Taip pat nepamirštamos „fuksų“ krikštynų tradicijos, kurios kasmet tematinės. Kiekvienais metais įsibėgėjus pavasariui FSA FUMSA organizuoja didžiausią fakulteto festivalį „FUNTIKŲ DIENOS“.

Kontaktai

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
e. p. fumsa@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas
Matematikos krypties studijų programų komitetas
Julius Barauskas julius.barauskas@ktu.edu
Edgaras Dvariškis edgaras.dvariskis@ktu.edu
Fizikos krypties studijų programų komitetas
Kamilė Bagdonaitė kamile.bagdonaite@ktu.edu +370 630 11 262
Medžiagų technologijos krypties studijų programų komitetas
Dovydas Kalėda kaleda.dovydas@gmail.com +370 653 86 938
Sveikatos ir medicinos krypties studijų programų komitetas
Inga Andulevičiūtė inga.andruleviciute@ktu.edu

 Atstovybės komanda

Indrė Latvėnaitė Pirmininkė FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. indre.latvenaite@ktu.edu +370 646 98 660
Ugnė Orinaitė Akademiniai procesai Akademinių procesų stebėjimas fakultete, studijų klausimai. ugne.orinaite@ktu.edu +370 690 01 636
Gintarė Gabrielė Gabšytė Tarptautinių studentų reikalai Tarptautinių studentų atstovavimas studijų ir appgyvendinimo klausimais. gintare.gabsyte@ktu.edu +370 641 87 037
Evelina Stonkutė Socialiniai reikalai Socialinių akcijų ir projektų vykdymas. Su stipendijomis ir bendrabučiais susiję klausimai. evelina.stonkute@ktu.edu +370 604 40 899
Gabrielė Grybinaitė Administratorė FSA dokumentų, sąskaitų administravimas. gabriele.grybinaite@ktu.edu +370 647 93 731
Julius Barauskas Kokybės valdymo komitetas Komitetų darbų priežiūra ir analizavimas, FSA narių kompetencijų kėlimas. julius.barauskas@ktu.edu +370 686 09 008
Erikas Liutvinas Žmogiškieji ištekliai Mokymų organizavimas, žmogiškųjų išteklių paieška FSA mastu. erikas.liutvinas@ktu.edu +370 683 28 044
Dominykas Kandrotas Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi. dominykas.kandrotas@ktu.edu +370 673 06 254
Modesta Bogušytė Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas. modesta.bogusyte@ktu.edu +370 628 13 395
Indrė Latvėnaitė Organizaciniai reikalai Renginių ir veiklų organizavimas, jų priežiūra. indre.latvenaite@ktu.edu +370 646 98 660