FUMSA

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė.

Tai studentų organizacija, skirta atstovauti KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų poreikius bei spręsti su studijomis susijusius klausimus. Atstovybė yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir fakulteto administracijos. Siekiame, kad būtų įvykdyti svarbūs pokyčiai, o tam svarbiausia yra AKTYVŪS studentai, seniūnai bei FUMSA nariai. Taigi KarTU mes tobulėjame ir skatiname tobulėti kitus, organizuojame seminarus seniūnams ir aktyviems atstovybės nariams bei mokymosi naktis studentams.

Prie studentų gerovės prisidedame ir organizuodami renginius, skirtus studentų interesams patenkinti: „Studentų-dėstytojų vakarai“, „Galvamūšis“, „Naujametinis plaukimas baidarėmis“, diskusija Kovo 11-osios dienos proga „Laisvės BBQ” bei didžiausias MGMF festivalis „Funtikų dienos“.

Studente, užklupus rūpesčiams ar kilus klausimams dėl savo studijų – užsuk į FUMSA!

FUMSA įkurta 1996 m. dviejų kurso draugų Mindaugo Gutausko ir Gyčio Abakevičiaus. Pradinė įkūrimo idėja ir FUMSOS paskirtis buvo – surengti studentišką automobilių slalomą. Net ir būdami naivūs studenčiokai, jie puikiai suprato, kad dirbdami su daugiau bendraminčių galės organizuoti vis šaunesnį ir didesnį slalomą. Taigi, nieko nelaukdami ir įkvėpę gaivaus studentiško vėjo, subūrė daugiau bendraminčių ir įkūrė FUMSA.

Nuo 1996 m. pagal profesoriaus A. Aksomaičio idėją buvo pradėta rengti MGMF konferencija „Taikomoji matematika“, prie kurios organizavimo aktyviai prisidėjo FUMSA nariai. Metams einant konferencijos pavadinimas buvo pakeistas į „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymai“, o FUMSA nariai tapo pagrindiniais organizatoriais. Šiuo renginiu kasmet studentai, besidomintys matematika, fizika ir medžiagų technologijų mokslu, skatinami aktyviai viešinti mokslinius darbus.

Atstovybė turi gilias tradicijas: kasmet (nuo 2006 m. ~ 2008 m.) rengia išskirtinę pirmakursių stovyklą Bražuolės upelio pakrantės tankmėse. Taip pat nepamirštamos „fuksų“ krikštynų tradicijos, kurios kasmet tematinės. Kiekvienais metais įsibėgėjus pavasariui FSA FUMSA organizuoja didžiausią fakulteto festivalį „FUNTIKŲ DIENOS“.

Kontaktai

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
e. p. fumsa@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas
Matematikos krypties studijų programų komitetas
Julius Barauskas julius.barauskas@ktu.edu
Edgaras Dvariškis edgaras.dvariskis@ktu.edu
Fizikos krypties studijų programų komitetas
Kamilė Bagdonaitė kamile.bagdonaite@ktu.edu +370 630 11 262
Medžiagų technologijos krypties studijų programų komitetas
Dovydas Kalėda kaleda.dovydas@gmail.com +370 653 86 938
Sveikatos ir medicinos krypties studijų programų komitetas
Inga Andulevičiūtė inga.andruleviciute@ktu.edu

 Atstovybės komanda

Meda Budrytė Pirmininkė FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. meda.budryte@ktu.edu 860762722
Justina Kuprijanovaitė Akademiniai procesai Studijų proceso tobulinimas, renkant studentų nuomonę ir atstovaujant studentų interesus susitikimuose su administracija, universiteto valdymo organų posėdžiuose. Konsultavimas akademiniais ir studijų klausimais. justina.kuprijanovaite@ktu.edu 865759768
Gabija Dūdaitė Socialiniai reikalai Fakulteto seniūnų ir pradžios mentorių veiklos koordinavimas, su stipendijomis ir infrastruktūros poreikiais susiję klausimai. gabija.dudaite@ktu.edu 864118614
Gerda Kaunietytė Administratorė Sklandžių ir sistemingų administracinių darbų vykdymo užtikrinimas. gerda.kaunietyte@ktu.edu 865751686
Julius Štrimaitis Žmogiškieji ištekliai Narių planavimas, išlaikymas, naujų narių pritraukimas bei integravimas, jų kompetencijų kėlimas, ryšio su Alumni palaikymas, geros atmosferos užtikrinimas, komandos formavimas bei vidinių renginių organizavimas. julius.strimaitis@ktu.edu 865801500
Miglė Lesmanavičiūtė Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi, partnerių paieška stipendijoms ir universiteto infrastruktūros gerinimui. migle.lesmanaviciute@ktu.edu 861612667
Viltė Stankutė Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas, FSA įvaizdžio kūrimas viešoje erdvėje.  vilte.stankute@ktu.edu 860101512
Simas Kiškionis Organizaciniai reikalai Projektų teikimas, išorinio finansavimo paieška, renginių priežiūra ir techninis išpildymas simas.kiskionis@ktu.edu 861516808