SHM

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentų atstovybė.

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentų atstovybė SHM – tai 2014 metais sulipdyta veiklių studentų komanda, sudaryta iš buvusių KTU fakultetinių studentų atstovybių SOMSA bei HUMSA, iki 2013 metų veikusių atskiruose KTU Socialinių mokslų ir Humanitarinių mokslų fakultetuose. Šiuo metu FSA SHM, vadovaujama atskirose srityse veikiančių koordinatorių ir akredituotų narių, aktyviai veikia fakulteto socialinių ir akademinių reikalų srityse, rūpinasi studentų kultūriniu gyvenimu bei veiklos viešinimu socialinėse erdvėse.

Tarpininkaudami tarp fakulteto studentų ir dėstytojų/administracijos aktyvūs ir kompetetingi nariai  dalyvauja stipendijų skirstymo procese, sprendžia studentams iškilusias problemas, rašo projektus, organizuoja seminarus bei įvairius kultūrinius/socialinius renginius.

FSA SHM nariai pasiruošę drąsiai atsakyti į visus studentams iškilusius klausimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 37 g. , LT-44244 Kaunas
tel. (8-666) 86660
e. p. shm@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

 Atstovybės komanda
Raminta Strumilaitė Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose raminta.strumilaite@ktu.edu +37063845266
Raminta Strumilaitė Akademiniai procesai Akademinių procesų stebėjimas fakultete, studijų klausimai raminta.strumilaite@ktu.edu +37063845266
Goda Aukštikalnyte Socialiniai reikalai Socialinių akcijų ir projektų vykdymas. Su stipendijomis ir bendrabučiais susiję klausimai goda.aukstikalnyte@ktu.edu +37063898800
Miglė Zenkevičiūtė Administratorė FSA dokumentų, sąskaitų administravimas migle.zenkeviciute@ktu.edu +37062525831
Gabrielė Galkauskaitė Kokybės valdymo komitetas Komitetų darbų priežiūra ir analizavimas, FSA narių kompetencijų kėlimas gabriele.galkauskaite@ktu.edu +37062685133
Ervinas Šeputis Žmogiškieji ištekliai Mokymų organizavimas, žmogiškųjų išteklių paieška FSA mastu sseputis.ervinas@ktu.edu +37062331564
Laura Mockutė Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi l.mockute@ktu.edu +37068854044
Lukas Tamašiūnas Informacija ir ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas lukas.tamasiunas@ktu.edu +37068818944
Monika Mickutė Organizaciniai reikalai Renginių ir veiklų organizavimas, jų priežiūra mo.mickute@ktu.edu +37065338958
Mohamed Sasvan Basheer Tarptautinių studentų reikalai Tarptautinių studentų atstovavimas studijų ir appgyvendinimo klausimais. m.basheer@ktu.edu +37063626916
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku