SHM

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentų atstovybė.

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentų atstovybė SHM – tai 2014 metais sulipdyta veiklių studentų komanda, sudaryta iš buvusių KTU fakultetinių studentų atstovybių SOMSA bei HUMSA, iki 2013 metų veikusių atskiruose KTU Socialinių mokslų ir Humanitarinių mokslų fakultetuose. Šiuo metu FSA SHM, vadovaujama atskirose srityse veikiančių koordinatorių ir akredituotų narių, aktyviai veikia fakulteto socialinių ir akademinių reikalų srityse, rūpinasi studentų kultūriniu gyvenimu bei veiklos viešinimu socialinėse erdvėse.

Tarpininkaudami tarp fakulteto studentų ir dėstytojų/administracijos aktyvūs ir kompetetingi nariai  dalyvauja stipendijų skirstymo procese, sprendžia studentams iškilusias problemas, rašo projektus, organizuoja seminarus bei įvairius kultūrinius/socialinius renginius.

FSA SHM nariai pasiruošę drąsiai atsakyti į visus studentams iškilusius klausimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 37 g. , LT-44244 Kaunas
tel. (8-666) 86660
e. p. shm@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas

Politikos mokslų, sociologijos ir viešojo valdymo studijų programų komitetas
Evelina Veličkaitė evelina.velickaite@ktu.edu
Viltė Dziegoraitytė vilte.dziegoraityte@ktu.edu +370 603 66 826
Edukologijos ir pedagogikos studijų programų komitetas
Irmantė Gudomskaitė irmante.gudomskaite@ktu.edu
Filosofijos ir menų studijų programų komitetas
Giedrė Lankauskaitė giedre.lankauskaite@ktu.edu +370 628 05 532
Augustinas Butkus augustinas.butkus@ktu.edu +370 610 68 203
Lingvistikos ir vertimo studijų programų komitetas
Greta Ajauskaitė greta.ajauskaite@ktu.edu +370 638 26 513
Indrė Šimanskytė indre.simanskyte@ktu.edu +370 634 42 840
Inesa Juškytė inesa.juskyte@gmail.ktu.edu +370 691 83 232
Komunikacijos ir informacijos valdymo technologijų komitetas
Gabija Jakaitė gabija.jakaite@ktu.edu
Gabija Lapinskaitė gabija.lapinskaite@ktu.edu +370 600 88 563

Atstovybės komanda

Greta Ramonaitė Pirmininkė FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. greta.ramonaite@gmail.com 869452312
Skaistė Dziegoraitytė
Vicepirmininkė
Pirmininkės pavadavimas/atstovavimas universiteto valdymo organuose, FSA narių kompetencijų priežiūra, formalių susitikimų organizavimas
skaiste.dziegoraityte@ktu.edu 860808611
Ieva Kikaitė Akademiniai procesai Studijų proceso tobulinimas, renkant studentų nuomonę ir atstovaujant studentų interesus susitikimuose su administracija, universiteto valdymo organų posėdžiuose. Konsultavimas akademiniais ir studijų klausimais. ieva.kikaite@gmail.com 864037877
Andrija Januškevičiūtė Socialiniai reikalai Fakulteto seniūnų ir pradžios mentorių veiklos koordinavimas, su stipendijomis ir infrastruktūros poreikiais susiję klausimai. andrija.januskeviciute@ktu.edu 867750993
Danielius Anapka Administratorius Sklandžių ir sistemingų administracinių darbų vykdymo užtikrinimas. danieliusanapka@gmail.com 867649008
Mantė Arbačiauskaitė Žmogiškieji ištekliai Narių planavimas, išlaikymas, naujų narių pritraukimas bei integravimas, jų kompetencijų kėlimas, ryšio su Alumni palaikymas, geros atmosferos užtikrinimas, komandos formavimas bei vidinių renginių organizavimas. mante.arbaciauskaite@ktu.edu 868388053
Alvita Živatkauskaitė Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi, partnerių paieška stipendijoms ir universiteto infrastruktūros gerinimui. alvita.zivatkauskaite@ktu.edu 860373502
Viltė Abalikštaitė Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas, FSA įvaizdžio kūrimas viešoje erdvėje. vilte.abalikstaite@ktu.edu 867054687
Aistė Baranauskaitė Organizaciniai reikalai Projektų teikimas, išorinio finansavimo paieška, renginių priežiūra ir techninis išpildymas aiste.baranauskaite@ktu.edu 864887899