SHM

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentų atstovybė.

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentų atstovybė SHM – tai 2014 metais sulipdyta veiklių studentų komanda, sudaryta iš buvusių KTU fakultetinių studentų atstovybių SOMSA bei HUMSA, iki 2013 metų veikusių atskiruose KTU Socialinių mokslų ir Humanitarinių mokslų fakultetuose. Šiuo metu FSA SHM, vadovaujama atskirose srityse veikiančių koordinatorių ir akredituotų narių, aktyviai veikia fakulteto socialinių ir akademinių reikalų srityse, rūpinasi studentų kultūriniu gyvenimu bei veiklos viešinimu socialinėse erdvėse.

Tarpininkaudami tarp fakulteto studentų ir dėstytojų/administracijos aktyvūs ir kompetetingi nariai  dalyvauja stipendijų skirstymo procese, sprendžia studentams iškilusias problemas, rašo projektus, organizuoja seminarus bei įvairius kultūrinius/socialinius renginius.

FSA SHM nariai pasiruošę drąsiai atsakyti į visus studentams iškilusius klausimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 37 g. , LT-44244 Kaunas
tel. (8-666) 86660
e. p. shm@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas

Politikos mokslų, sociologijos ir viešojo valdymo studijų programų komitetas
Evelina Veličkaitė evelina.velickaite@ktu.edu
Viltė Dziegoraitytė vilte.dziegoraityte@ktu.edu +370 603 66 826
Edukologijos ir pedagogikos studijų programų komitetas
Irmantė Gudomskaitė irmante.gudomskaite@ktu.edu
Filosofijos ir menų studijų programų komitetas
Giedrė Lankauskaitė giedre.lankauskaite@ktu.edu +370 628 05 532
Augustinas Butkus augustinas.butkus@ktu.edu +370 610 68 203
Lingvistikos ir vertimo studijų programų komitetas
Greta Ajauskaitė greta.ajauskaite@ktu.edu +370 638 26 513
Indrė Šimanskytė indre.simanskyte@ktu.edu +370 634 42 840
Inesa Juškytė inesa.juskyte@gmail.ktu.edu +370 691 83 232
Komunikacijos ir informacijos valdymo technologijų komitetas
Gabija Jakaitė gabija.jakaite@ktu.edu
Gabija Lapinskaitė gabija.lapinskaite@ktu.edu +370 600 88 563

Atstovybės komanda

Larsas Jaseliūnas Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. larsas.jaseliunas@ktu.edu +370 686 56 571
Karolina Aleliūnaitė Akademiniai procesai Akademinių procesų stebėjimas fakultete, studijų klausimai. karolina.aleliunaite@ktu.edu +370 631 33 137
Larsas Jaseliūnas Socialiniai reikalai Socialinių akcijų ir projektų vykdymas. Su stipendijomis ir bendrabučiais susiję klausimai larsas.jaseliunas@ktu.edu +370 638 98 800
Goda Skaisgirytė Administratorė FSA dokumentų, sąskaitų administravimas. goda.skaisgiryte@ktu.edu +370 648 97 803
Dovydas Niūklys Kokybės valdymo komitetas Komitetų darbų priežiūra ir analizavimas, FSA narių kompetencijų kėlimas. dovydas.niuklys@ktu.edu +370 668 64 284
Viktorija Petraitytė Žmogiškieji ištekliai Mokymų organizavimas, žmogiškųjų išteklių paieška FSA mastu. viktorija.petraityte@ktu.edu +370 625 60 649
Ugnė Gintaraitė Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi. ugne.gintaraite@ktu.edu +370 654 08 509 
Gabija Jakaitė Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas. gabija.jakaite@ktu.edu +370 630 68 119
Marta Marija Plučiūtė Organizaciniai reikalai Renginių ir veiklų organizavimas, jų priežiūra. marta.pluciute@ktu.edu +370 641 77 386
Larsas Jaseliūnas Tarptautinių studentų reikalai Tarptautinių studentų atstovavimas studijų ir appgyvendinimo klausimais. larsas.jaseliunas@ktu.edu  +370 686 56 571