SHM

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentų atstovybė.

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentų atstovybė SHM – tai 2014 metais sulipdyta veiklių studentų komanda, sudaryta iš buvusių KTU fakultetinių studentų atstovybių SOMSA bei HUMSA, iki 2013 metų veikusių atskiruose KTU Socialinių mokslų ir Humanitarinių mokslų fakultetuose. Šiuo metu FSA SHM, vadovaujama atskirose srityse veikiančių koordinatorių ir akredituotų narių, aktyviai veikia fakulteto socialinių ir akademinių reikalų srityse, rūpinasi studentų kultūriniu gyvenimu bei veiklos viešinimu socialinėse erdvėse.

Tarpininkaudami tarp fakulteto studentų ir dėstytojų/administracijos aktyvūs ir kompetetingi nariai  dalyvauja stipendijų skirstymo procese, sprendžia studentams iškilusias problemas, rašo projektus, organizuoja seminarus bei įvairius kultūrinius/socialinius renginius.

FSA SHM nariai pasiruošę drąsiai atsakyti į visus studentams iškilusius klausimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 37 g. , LT-44244 Kaunas
tel. (8-666) 86660
e. p. shm@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas

Politikos mokslų, sociologijos ir viešojo valdymo studijų programų komitetas
Adriana Lavrukaitytė adriana.lavrukaityte@ktu.edu +370 683 37 842
Viltė Dziegoraitytė vilte.dziegoraityte@ktu.edu +370 603 66 826
Filosofijos ir menų studijų programų komitetas
Giedrė Lankauskaitė giedre.lankauskaite@ktu.edu +370 628 05 532
Augustinas Butkus augustinas.butkus@ktu.edu +370 610 68 203
Viktorija Lankauskaitė viktorija.lankauskaite@ktu.lt +370 633 93 313
Lingvistikos ir vertimo studijų programų komitetas
Greta Ajauskaitė greta.ajauskaite@ktu.edu +370 638 26 513
Indrė Šimanskytė indre.simanskyte@ktu.edu +370 634 42 840
Inesa Juškytė inesa.juskyte@gmail.ktu.edu +370 691 83 232
Komunikacijos ir informacijos valdymo technologijų komitetas
Mantas Jakaitis mantas.jakaitis@ktu.edu +370 604 64 212
Gabija Lapinskaitė gabija.lapinskaite@ktu.edu +370 600 88 563

Atstovybės komanda

Raminta Strumilaitė Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose raminta.strumilaite@ktu.edu +370 638 45 266
Raminta Strumilaitė Akademiniai procesai Akademinių procesų stebėjimas fakultete, studijų klausimai raminta.strumilaite@ktu.edu +370 638 45 266
Goda Aukštikalnyte Socialiniai reikalai Socialinių akcijų ir projektų vykdymas. Su stipendijomis ir bendrabučiais susiję klausimai goda.aukstikalnyte@ktu.edu +370 638 98 800
Miglė Zenkevičiūtė Administratorė FSA dokumentų, sąskaitų administravimas migle.zenkeviciute@ktu.edu +370 625 25 831
Gabrielė Galkauskaitė Kokybės valdymo komitetas Komitetų darbų priežiūra ir analizavimas, FSA narių kompetencijų kėlimas gabriele.galkauskaite@ktu.edu +370 626 85 133
Viktorija Petraitytė Žmogiškieji ištekliai Mokymų organizavimas, žmogiškųjų išteklių paieška FSA mastu viktorija.petraityte@ktu.edu +370 625 60 649
Laura Mockutė Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi l.mockute@ktu.edu +370 688 54 044
Lukas Tamašiūnas Informacija ir ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas lukas.tamasiunas@ktu.edu +370 688 18 944
Monika Mickutė Organizaciniai reikalai Renginių ir veiklų organizavimas, jų priežiūra mo.mickute@ktu.edu +370 653 38 958
Mohamed Sasvan Basheer Tarptautinių studentų reikalai Tarptautinių studentų atstovavimas studijų ir appgyvendinimo klausimais. m.basheer@ktu.edu +370 636 26 916
<!--<!--(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-N66XNFC');
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku