STATIUS

Statybos ir architektūros fakulteto studentų atstovybė.

STATIUS – Statybos ir architektūros fakulteto studentų atstovybė gyvuojanti jau 33 metus. Tai viena iš seniausių KTU fakultetinių studentų atstovybių. STATIUS gali pasigirti tokiais renginiais, kaip „Statybininkų dienos“, „Gitarų vakaras“, „Lazirintas“. Šie renginiai garsina atstovybę ne tik pačiame universitete, bet ir už jo ribų. Norėdami tinkamai atstovauti savo fakulteto studentus atstovybė kiekvienais metais kvalifikaciją kelia ir išvykdami į Estiją, kur dalyvauja įvairiuose seminaruose, varžybose, dalijasi patirtimi su užsienio technologijų universitetų studentų atstovybių nariais.

Žymantas Rudžionis su dar vienu savo bendraamžiu, kažkur tamsiame statybos fakulteto kambarėlyje pagalvojo – reikia įkurti studentų atstovybę, bet pirmiausia reikia sugalvoti pavadinimą. Yra citius, altius, fortius, kas galėtų būti geriau už visus tris sudėjus..? Taip ir gimė pavadinimas STATIUS kuris jau gyvuoja 33 metus. Tai viena seniausių KTU fakultetinių studentų atstovybių, kuri puoselėja giliausias ir tvirčiausias tradicijas.

Kontaktai

Studentu g. 48 g. , LT-51367 Kaunas
tel. (8-37) 300969
e. p. statius@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas

Statybos inžinerijos studijų programų komitetas
Viktorija Žiogaitė viktorija.ziogaite@ktu.edu +370 606 96 932
Arnoldas Butkevičius arnoldas.butkevicius@ktu.edu +370 636 60 451
Giedrė Grigonytė giedre.grigonyte@ktu.edu +370 676 42 920
Architektūros ir paveldosaugos studijų programų komitetas
Laura Aleknavičiūtė laura.aleknaviciute@ktu.edu +370 699 58 708
Diana Žmėjauskaitė diana.zmejauskaite@ktu.edu +370 683 65 459
Gediminas Viliūnas gediminas.viliunas@ktu.edu +370 662 77 226

 Atstovybės komanda

Eglė Liubancaitė Pirmininkė FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. egle.liubancaite@ktu.edu 866245685
Meda Gelažiūtė Akademiniai procesai Studijų proceso tobulinimas, renkant studentų nuomonę ir atstovaujant studentų interesus susitikimuose su administracija, universiteto valdymo organų posėdžiuose. Konsultavimas akademiniais ir studijų klausimais. meda.gelaziute@ktu.edu 869936746
Ignas Jodikis Socialiniai reikalai Fakulteto seniūnų ir pradžios mentorių veiklos koordinavimas, su stipendijomis ir infrastruktūros poreikiais susiję klausimai. ignas.jodikis@ktu.edu 860182154
Ineta Rizlerytė Administratorė Sklandžių ir sistemingų administracinių darbų vykdymo užtikrinimas. ineta.rizleryte@ktu.edu 860661449
Lukas Petrauskas Žmogiškieji ištekliai Narių planavimas, išlaikymas, naujų narių pritraukimas bei integravimas, jų kompetencijų kėlimas, ryšio su Alumni palaikymas, geros atmosferos užtikrinimas, komandos formavimas bei vidinių renginių organizavimas. luk.petrauskas@ktu.edu 863832007
Eglė Liubancaitė Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi, partnerių paieška stipendijoms ir universiteto infrastruktūros gerinimui. egle.liubancaite@ktu.edu 866245685
Mykolas Giedraitis Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas, FSA įvaizdžio kūrimas viešoje erdvėje. mykolas.giedraitis@ktu.edu 868406442
Patricija Malinauskaitė Organizaciniai reikalai Projektų teikimas, išorinio finansavimo paieška, renginių priežiūra ir techninis išpildymas. patricija.malinauskaite@ktu.edu 865770135