STATIUS

Statybos ir architektūros fakulteto studentų atstovybė.

STATIUS – Statybos ir architektūros fakulteto studentų atstovybė gyvuojanti jau 33 metus. Tai viena iš seniausių KTU fakultetinių studentų atstovybių. STATIUS gali pasigirti tokiais renginiais, kaip „Statybininkų dienos“, „Gitarų vakaras“, „Lazirintas“. Šie renginiai garsina atstovybę ne tik pačiame universitete, bet ir už jo ribų. Norėdami tinkamai atstovauti savo fakulteto studentus atstovybė kiekvienais metais kvalifikaciją kelia ir išvykdami į Estiją, kur dalyvauja įvairiuose seminaruose, varžybose, dalijasi patirtimi su užsienio technologijų universitetų studentų atstovybių nariais.

Žymantas Rudžionis su dar vienu savo bendraamžiu, kažkur tamsiame statybos fakulteto kambarėlyje pagalvojo – reikia įkurti studentų atstovybę, bet pirmiausia reikia sugalvoti pavadinimą. Yra citius, altius, fortius, kas galėtų būti geriau už visus tris sudėjus..? Taip ir gimė pavadinimas STATIUS kuris jau gyvuoja 33 metus. Tai viena seniausių KTU fakultetinių studentų atstovybių, kuri puoselėja giliausias ir tvirčiausias tradicijas.

Kontaktai

Studentu g. 48 g. , LT-51367 Kaunas
tel. (8-37) 300969
e. p. statius@ktusa.lt

Įvykiai

 

Kontaktai

Studijų programų komitetas

Statybos inžinerijos studijų programų komitetas
Viktorija Žiogaitė viktorija.ziogaite@ktu.edu +370 606 96 932
Arnoldas Butkevičius arnoldas.butkevicius@ktu.edu +370 636 60 451
Giedrė Grigonytė giedre.grigonyte@ktu.edu +370 676 42 920
Architektūros ir paveldosaugos studijų programų komitetas
Laura Aleknavičiūtė laura.aleknaviciute@ktu.edu +370 699 58 708
Diana Žmėjauskaitė diana.zmejauskaite@ktu.edu +370 683 65 459
Gediminas Viliūnas gediminas.viliunas@ktu.edu +370 662 77 226

 Atstovybės komanda

Kornelija Valuckaitė Pirmininkas FSA valdymas, atstovavimas universiteto valdymo organuose. kornelija.valuckaite@ktu.edu +370 681 30 236
Paulina Chomenko Akademiniai procesai Akademinių procesų stebėjimas fakultete, studijų klausimai. paulina.chomenko@ktu.edu +370 638 38 818
Kornelija Valuckaitė Tarptautinių studentų reikalai Tarptautinių studentų atstovavimas studijų ir appgyvendinimo klausimais. kornelija.valuckaite@ktu.edu +370 681 30 236
Arnas Bartkevičius Socialiniai reikalai Socialinių akcijų ir projektų vykdymas. Su stipendijomis ir bendrabučiais susiję klausimai. arnas.bartkevicius@ktu.edu +370 611 92 496
Karolina Pupiūtė Administratorė FSA dokumentų, sąskaitų administravimas. karolina.pupiute@ktu.edu +370 657 51 694
Domantas Ramanauskas Kokybės valdymo komitetas Komitetų darbų priežiūra ir analizavimas, FSA narių kompetencijų kėlimas. domantas.ramanauskas@ktu.edu +370 638 46 181
Ieva Kiškionytė Žmogiškieji ištekliai Mokymų organizavimas, žmogiškųjų išteklių paieška FSA mastu. ieva.kiskionyte@ktu.edu +370 616 38 968
Mantas Budrys Verslo projektai Ryšiai su verslo sektoriumi. man.budrys@ktu.edu +370 607 93 341
Žygaudas Griškonis Ryšiai su visuomene Informacijos sklaida, FSA puslapio ir soc. tinklų administravimas. zygaudas.griskonis@ktu.edu +370 623 58 694
Gabrielė Gvazdauskaitė Organizaciniai reikalai Renginių ir veiklų organizavimas, jų priežiūra. gabriele.gvazdauskaite@ktu.edu +370 641 85 161